Laboratorium – ogłoszenie

Od dnia 05.10.2020

Wyniki badań laboratoryjnych z dnia bieżącego będą wydawane w następny dzień roboczy w Laboratorium Analitycznym w okienku od rejestracji. Wydawanie wyników badań będzie dokonywane wyłącznie w wyznaczonych godzinach: od 11:00 do 13:00.

Po godzinie 13:00 nie będzie można wejść na teren Szpitala.

Laboratorium pobiera badania codziennie w dni robocze od 7:20 do 9:00

Prosimy o korzystanie z upoważnienia osób drugich do wybierania wyników, druk upoważnienia dostępny także w laboratorium.

Pacjenci zgłaszający się na badania muszą dostosować się do wymogów ogólnie obowiązujących – związanych z pandemią. Szczególnie zachować odstępy między pacjentami, założyć maseczkę i odkażać ręce po wejściu do budynku.

Ogłoszenie

Od dnia 08.06.2020r Punkt Pobrań badań laboratoryjnych będzie funkcjonował w budynku Laboratorium Analitycznego. Wejście od podwórka szpitalnego.

Punkt Pobrań będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7,20 do 9,00.

Wyniki badań z dnia bieżącego będą wydawane w następny dzień roboczy.

Wydawanie wyników badań -do odwołania- będzie miało miejsce w okienku portierni szpitala w godzinach od 10,00 do 12,00. Pacjenci zgłaszający się na badania muszą dostosować się do wymogów ogólnie obowiązujących -związanych z pandemią.  Szczególnie zachować odstępy między pacjentami, posiadać maseczkę i odkażać ręce po wejściu do budynku.

Informacja dotycząca trybu przyjęć pacjentów w Ambulatoryjnej Opiece Zdrowotnej w związku z panująca epidemią COVID-19

W związku z panującą epidemią COVID-19 pacjenci w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej muszą być przyjmowani zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Pacjent winien umówić się na wizytę telefonicznie, podczas rozmowy zbierany jest wstępny wywiad epidemiologiczny i podejmowana decyzja o rodzaju wizyty (wizyta w placówce lub teleporada). Jeżeli pacjent nie wymaga osobistego zbadania, udzielana jest teleporada, w przeciwnym wypadku pacjent  umawiany jest na fizyczną wizytę w określonym terminie i o wyznaczonej godzinie. Aby dochować należytego bezpieczeństwa w przypadku wizyty osobistej w placówce, pacjent zgłasza się do konkretnej poradni w maseczce ochronnej.  Odstępy między przyjęciami wynoszą 1 godzinę ze względu na konieczność zachowania bezpieczeństwa przed przyjęciem następnego pacjenta.

Podczas przerwy pomiędzy przyjęciem kolejnego pacjenta wykonywana jest standartowa wentylacja i dezynfekcja gabinetu oraz wszystkich powierzchni dotykowych, wymiana narzędzi oraz w razie konieczności zmiana odzieży ochronnej personelu. W czasie dezynfekcji gabinetu przez personel pielęgniarski, lekarz wykonuje teleporady.

Dlatego przestrzeganie tych wszystkich procedur wymaga ograniczeń w przyjmowaniu maksymalnie 1 osoby w ciągu godziny (w przypadku dzieci – dziecko z opiekunem).

W związku z powyższym w trosce o bezpieczeństwo naszych pacjentów, zachowanie dystansu między osobami wewnątrz budynku jest rzeczą niezbędną. Dbamy o to aby zapewnić w naszych placówkach podstawowe zasady bezpieczeństwa i maksymalnie ograniczyć kontakt między pacjentami, stąd nie ma możliwości wpuszczania większej ilości pacjentów do budynków naszych Przychodni oraz Ośrodków Zdrowia.

Należy zauważyć, że  zagrożenie epidemii SARS-CoV-2, trwa nadal, zaś wirus przenosi się drogą kropelkową (otwarte usta, nos, bliska odległość). Na placówkach medycznych ciąży szczególna odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów dlatego musimy dokładać wszelkich starań aby temu sprostać dążąc do minimalizacji zagrożeń.

Podstawą powyższych zasad są wytyczne i zalecenia Ministra Zdrowia oraz rekomendacje Konsultantów Krajowych w różnych dziedzinach medycyny.

Ogłoszenie

Wydawanie wyników badań wykonanych w Laboratorium Analitycznym ma miejsce na portierni Szpitala.

Odbywa się wyłącznie w godzinach:

10.00 do 12.00.

Wyniki z dnia bieżącego wydawane są na drugi dzień roboczy!!!

Informujemy

Informujemy, że od dnia 16.03.2020r. w związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną COVID-19, w SP ZOZ w Kolbuszowej wstrzymuje się przyjęcia i zabiegi planowe do szpitala oraz badania dla pacjentów ambulatoryjnych (RTG, USG, Endoskopia) do odwołania. Realizowane będą procedury medyczne tylko w trybie pilnym. Od dnia 16.03.2020r. do odwołania Punkt Pobrań Badań Laboratoryjnych znajduje się na I piętrze od wejścia ewakuacyjnego budynku szpitala. Czynny jest od godz. 7:20 do godz. 9:00.

Labotatorium wykonuje badania tylko w trybie pilnym ze skierowaniem. 

Ograniczenie związane jest ze zminimalizowaniem ryzyka zakażenia Koronawirusem COVID-19

W związku  z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i koniecznością ograniczenia ryzyka zakażenia COVID-19, każdy pacjent zgłaszający się do Placówek POZ i Poradni Specjalistycznych jest zobowiązany do wcześniejszego kontaktu telefonicznego w celu ustalenia sposobu i terminu udzielenia porady lekarskiej i pielęgniarskiej.