Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19

Szpital Powiatowy w Kolbuszowej został tzw. szpitalem węzłowym, w którym szczepiony będzie personel medyczny oraz niemedyczny przed akcją szczepienia populacyjnego. W szpitalach węzłowych szczepieniu zostanie poddany zarówno personel tych szpitali, jak również okolicznych jednostek wykonujących działalność leczniczą oraz aptek.

Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej informuje, że do 19 grudnia zbiera dane personelu medycznego i pracowników administracyjno-technicznych okolicznych podmiotów leczniczych i aptek, którzy wyrażają chęć zaszczepienia się w naszym Szpitalu.

Uprzejmie prosimy osoby zarządzające ww. placówkami o przesyłanie informacji o pracownikach wyrażających chęć poddania się szczepieniu w naszym Szpitalu na adres e-mail: szczepienia.covid@szpital.kolbuszowa.pl.

W wiadomości prosimy podać imię i nazwisko, numer PESEL, informację czy pracownik wykonuje zawód medyczny oraz informację o miejscu pracy (dane podmiotu zgłaszającego pracownika).

Prosimy również o przesłanie (do pobrania po kliknięciu w nazwę) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, który każda osoba zgłaszająca chęć zaszczepienia musi wypełnić i przesłać wraz ze zgłoszeniem na wskazany wyżej adres mailowy.

Koordynator ds. szczepień: Małgorzata Płudowska tel. 17 2271-222 wew.315, 17 581 99 15,
e-mail: malgorzata.pludowska@szpital.kolbuszowa.pl
Punkt szczepień: 175819967, kom: 604090099,

Standardowy plik zgłoszenia
Kwalifikacja lek

Komunikat ministerstwa Zdrowia w sprawie szczepień

Szanowni Państwo,

W związku z trwającym procesem szczepień w ramach etapu 0 pragnę przypomnieć, że wszystkie osoby uprawnione do szczepienia w ww. etapie oraz wyrażające chęć zaszczepienia powinny zgłosić się do 14 stycznia br. poprzez wypełnienie formularza dostępnego na online https://szczepieniakadry.rcb.gov.pl/ oraz skontaktować się z wybranym szpitalem węzłowym celem umówienia terminu szczepienia. Osoby, które nie zgłoszą się do szpitala węzłowego w tym terminie, będą mogły zapisać się na szczepienie później w wybranym populacyjnym punkcie szczepień lub specjalnie utworzonym punkcie szczepień w szpitalu rezerwowym/prowadzącym szpital rezerwowy. Specjalnie dla medyków do 12.01 zostaną otwarte dodatkowe punkty szczepień w szpitalach rezerwowych lub szpitalach macierzystych dla rezerwowych w 6 miastach: Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Poznań. Tam mogą zgłaszać się osoby posiadające Prawo Wykonywania Zawodu.

Aktualna lista punktów znajduje się pod poniższym adresem:
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien.

Zakończenie szczepień osób z grupy 0 pierwszą dawką w szpitalach węzłowych planowane jest do końca stycznia br.

Laboratorium – ogłoszenie

Od dnia 05.10.2020

Wyniki badań laboratoryjnych z dnia bieżącego będą wydawane w następny dzień roboczy w Laboratorium Analitycznym w okienku od rejestracji. Wydawanie wyników badań będzie dokonywane wyłącznie w wyznaczonych godzinach: od 11:00 do 13:00.

Po godzinie 13:00 nie będzie można wejść na teren Szpitala.

Laboratorium pobiera badania codziennie w dni robocze od 7:20 do 9:00

Prosimy o korzystanie z upoważnienia osób drugich do wybierania wyników, druk upoważnienia dostępny także w laboratorium.

Pacjenci zgłaszający się na badania muszą dostosować się do wymogów ogólnie obowiązujących – związanych z pandemią. Szczególnie zachować odstępy między pacjentami, założyć maseczkę i odkażać ręce po wejściu do budynku.

Ogłoszenie

Od dnia 08.06.2020r Punkt Pobrań badań laboratoryjnych będzie funkcjonował w budynku Laboratorium Analitycznego. Wejście od podwórka szpitalnego.

Punkt Pobrań będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7,20 do 9,00.

Wyniki badań z dnia bieżącego będą wydawane w następny dzień roboczy.

Wydawanie wyników badań -do odwołania- będzie miało miejsce w okienku portierni szpitala w godzinach od 10,00 do 12,00. Pacjenci zgłaszający się na badania muszą dostosować się do wymogów ogólnie obowiązujących -związanych z pandemią.  Szczególnie zachować odstępy między pacjentami, posiadać maseczkę i odkażać ręce po wejściu do budynku.

Informacja dotycząca trybu przyjęć pacjentów w Ambulatoryjnej Opiece Zdrowotnej w związku z panująca epidemią COVID-19

W związku z panującą epidemią COVID-19 pacjenci w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej muszą być przyjmowani zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Pacjent winien umówić się na wizytę telefonicznie, podczas rozmowy zbierany jest wstępny wywiad epidemiologiczny i podejmowana decyzja o rodzaju wizyty (wizyta w placówce lub teleporada). Jeżeli pacjent nie wymaga osobistego zbadania, udzielana jest teleporada, w przeciwnym wypadku pacjent  umawiany jest na fizyczną wizytę w określonym terminie i o wyznaczonej godzinie. Aby dochować należytego bezpieczeństwa w przypadku wizyty osobistej w placówce, pacjent zgłasza się do konkretnej poradni w maseczce ochronnej.  Odstępy między przyjęciami wynoszą 1 godzinę ze względu na konieczność zachowania bezpieczeństwa przed przyjęciem następnego pacjenta.

Podczas przerwy pomiędzy przyjęciem kolejnego pacjenta wykonywana jest standartowa wentylacja i dezynfekcja gabinetu oraz wszystkich powierzchni dotykowych, wymiana narzędzi oraz w razie konieczności zmiana odzieży ochronnej personelu. W czasie dezynfekcji gabinetu przez personel pielęgniarski, lekarz wykonuje teleporady.

Dlatego przestrzeganie tych wszystkich procedur wymaga ograniczeń w przyjmowaniu maksymalnie 1 osoby w ciągu godziny (w przypadku dzieci – dziecko z opiekunem).

W związku z powyższym w trosce o bezpieczeństwo naszych pacjentów, zachowanie dystansu między osobami wewnątrz budynku jest rzeczą niezbędną. Dbamy o to aby zapewnić w naszych placówkach podstawowe zasady bezpieczeństwa i maksymalnie ograniczyć kontakt między pacjentami, stąd nie ma możliwości wpuszczania większej ilości pacjentów do budynków naszych Przychodni oraz Ośrodków Zdrowia.

Należy zauważyć, że  zagrożenie epidemii SARS-CoV-2, trwa nadal, zaś wirus przenosi się drogą kropelkową (otwarte usta, nos, bliska odległość). Na placówkach medycznych ciąży szczególna odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów dlatego musimy dokładać wszelkich starań aby temu sprostać dążąc do minimalizacji zagrożeń.

Podstawą powyższych zasad są wytyczne i zalecenia Ministra Zdrowia oraz rekomendacje Konsultantów Krajowych w różnych dziedzinach medycyny.