Aktualności


Informujemy, że od dnia 16.03.2020r. w związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną COVID-19, w SP ZOZ w Kolbuszowej wstrzymuje się przyjęcia i zabiegi planowe do szpitala oraz badania dla pacjentów ambulatoryjnych (RTG, USG, Endoskopia) do odwołania. Realizowane będą procedury medyczne tylko w trybie pilnym. Od dnia 16.03.2020r. do odwołania Punkt Pobrań Badań Laboratoryjnych znajduje się na I piętrze od wejścia ewakuacyjnego budynku szpitala. Czynny jest od godz. 7:20 do godz. 9:00.

Labotatorium wykonuje badania tylko w trybie pilnym ze skierowaniem. 

Ograniczenie związane jest ze zminimalizowaniem ryzyka zakażenia Koronawirusem COVID-19

W związku  z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i koniecznością ograniczenia ryzyka zakażenia COVID-19, każdy pacjent zgłaszający się do Placówek POZ i Poradni Specjalistycznych jest zobowiązany do wcześniejszego kontaktu telefonicznego w celu ustalenia sposobu i terminu udzielenia porady lekarskiej i pielęgniarskiej.


Zgodnie z decyzją nr SE.9020.35.4.2020 Podkarpackiego Państwowego Inspektora Sanitarnego z dnia 05-03-2020 , na terenie obiektu szpitalnego przy ulicy Grunwaldzkiej i Kolejowej

Obowiązuje zakaz wstępu

dla osób postronnych niebędących pracownikami lub pacjentami SP ZOZ Kolbuszowa


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej zatrudni na dobrych warunkach finansowych:

 1. lekarzy specjalistów w dziedzinie pediatrii – do kierowania oddziałem i pracy w oddziale chorób dziecięcych.
 2. lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych – do pracy i pełnienia dyżurów w oddziale chorób wewnętrznych.
 3. lekarzy specjalistów chirurgii ogólnej – do pracy i pełnienia dyżurów w oddziale chirurgii ogólnej.
 4. lekarzy specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii – do pracy i pełnienia dyżurów w oddziale AiIOM.
 5. lekarzy do pracy w POZ – uprawnionych do prowadzenia listy aktywnej pacjentów

Proponujemy  zatrudnienie  w  ramach  umów  cywilno-prawnych.  Szczegółowe informacje  pod nr telefonu 17 2271 244


Nursing Now

Ministerstwo Zdrowia – Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię „Nursing Now” Polska. 200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz pokazanie roli i znaczenia tych zawodów w systemie ochrony zdrowia a także uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w Polsce i na świecie. Kampania ma pokazać młodym ludziom, że jest to zawód dający duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto wybrać.

W zakresie oczekiwań i proponowanych rozwiązań prowadzenia Kampanii, Departament Pielęgniarek i Położnych stale współpracuje z :

 • Samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych,
 • Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych,
 • Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim,
 • Polskim Towarzystwem Położnych,
 • oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.

Remont Laboratorium Analitycznego

Na czas remontu Laboratorium Analitycznego punkt pobrań materiału do badań od pacjentów ambulatoryjnych został przeniesiony na
drugie piętro w budynku szpitala – na prawo od oddziału wewnętrznego.

Pobieranie badań w dni robocze od
7:20 – 9:00

Wydawanie wyników z dnia bieżącego na drugi dzień roboczy w punkcie pobrań w godzinach od

10:00 – 14:30

Po 14:30 punkt pobrań nieczynny.

Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.


Z przyjemnością i dumą zawiadamiamy o oddaniu do użytku nowego, spełniającego najwyższe standardy bloku operacyjnego zrealizowanego w ramach projektu współfinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020 o łącznej wartości 11 699 344, 96 zł. Dzięki wykonanym robotom budowlanym i zakupowi wyposażenia oraz sprzętu medycznego pomieszczenia bloku składają się obecnie m.in. z pięciostanowiskowej sali wybudzeń i 3 sal operacyjnych w których funkcjonują nowoczesne lampy bezcieniowe, stoły operacyjne z przystawkami ortopedycznymi oraz system kamer z torem wizyjnym umożliwiającym rejestrację i transmisję zapisu zabiegu celem umożliwienia specjalistycznej konsultacji on line na odległość. W ramach ww. projektu dokonano również zakupu nowoczesnego sprzętu w tym m.in. stanowisk do znieczulania ogólnego, lasera urologicznego do kruszenia kamieni, jezdnego cyfrowego apartatu RTG do zastosowań śródoperacyjnych, noża ultradźwiękowego, defibrylatora z funkcją wykonania kardiowersji i elektrostymulacji, respiratora z funkcją regulacji stężenia tlenu w zakresie 21 – 100%, kardiomonitorów z funkcją pulsoksymetru, mierzenia temperatury, ciśnienia, monitorowania EKG, diatermii chirurgicznej ze wszystkimi trybami cięć i koagulacji, zestawu narzędzi artroskopowych z optyką. 


„Z książką zdrowiej”

Oddział Dziecięcy Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej otrzymał zestaw książek dla dzieci i młodzieży w ramach akcji „Z książką zdrowiej”. Jest to akcja mająca na celu promowanie czytelnictwa oraz wspomaganie procesu leczenia. Projekt ten powstał z inicjatywy Premiera Mateusza Morawieckiego, został przygotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Zdrowia. Za realizację projektu odpowiedzialny jest Państwowy Instytut Wydawniczy. Książki zostały przekazane do około 500 szpitali w całej Polsce. Wybrane tytuły obejmują zarówno klasyczne dzieła literatury jak i najnowsze, popularne publikacje.

Możliwość skorzystania z pięknie wydanych, nowych książek na pewno umili pobyt pacjentom naszego Oddziału.


Dzień Otwarty Oddziału Dziecięcego


 zdjęcia dzięki uprzejmości Korso Kolbuszowa

W ostatnią niedzielę września odbył się Dzień Otwarty Oddziału Dziecięcego. Rodzice wraz z dziećmi mieli okazję odwiedzić nasz Oddział i poznać pracujący w nim personel.

Zaoferowaliśmy z tej okazji dzieciom ocenę wagi i wzrostu, pomiary poziomu cukru we krwi, ciśnienia tętniczego i saturacji. Takim badaniom poddało się ponad 120 dzieci.

Lekarze pediatrzy udzielali porad dotyczących zdrowia dzieci, z których rodzice chętnie korzystali. O poradę można było spytać lekarzy specjalistów pediatrii, pulmonologii, chorób zakaźnych, chorób metabolicznych. Ponadto wykonaliśmy badania USG jamy brzusznej i tarczycy u niespełna 40 dzieci.

Wszyscy nasi mali goście otrzymali drobne upominki, były także specjalne nagrody za odwagę dla tych, którzy zdecydowali się na pobranie krwi z paluszka. W oczekiwaniu na swoją kolej dzieci mogły pokolorować obrazki czy pobawić się w naszej świetlicy.

Nasza propozycja spotkała się z pozytywnym odbiorem lokalnej społeczności. Bardzo dziękujemy za liczny, rodzinny udział w Dniu Otwartym. Cieszymy się, że mogliśmy Państwu zaprezentować warunki i możliwości diagnostyczne Oddziału Dziecięcego Szpitala w Kolbuszowej.


  zdjęcia dzięki uprzejmości Korso Kolbuszowa

W ROKU 2016

 • Przeprowadziliśmy remont i reorganizację sali chorych, w której przeprowadzane są dializy,
 • Do nowych komfortowych pomieszczeń przenieśliśmy Pracownię Endoskopii, którą doposażono w nowoczesny videogastroskop,
 • Wykonaliśmy remont sali pooperacyjnej Oddziału Chirurgii z Pododdziałem Urologii, która została wyposażona w nowe łóżka i kardiomonitory,
 • Trwają prace nad adaptacją pomieszczeń na parterze szpitala na nową dostosowaną do najwyższych standardów Izbę Przyjęć,
 • Przenieśliśmy do odremontowanych pomieszczeń Pracownię Serologii i Banku Krwi,
 • Dokonaliśmy zakupu sprzętu medycznego do hemodializy na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
 • W naszych ambulansach funkcjonuje już drugie urządzenie do zewnętrznego ucisku klatki piersiowej -LUKAS – wspomagające pracę Zespołów Ratownictwa Medycznego. Ten sprzęt jest niezwykle pomocny podczas reanimacji ponieważ może pracować z równą skutecznością bez przerw a nadto pozwala na prawidłową pomoc Pacjentowi także podczas jazdy karetką.

W roku 2015

 • Zakontraktowaliśmy PODODDZIAŁ UROLOGICZNY w ramach oddziału chirurgii ogólnej szpitala oraz utworzyliśmy specjalistyczną PORADNIĘ UROLOGICZNĄ dzięki pozyskaniu dwóch dodatkowych lekarzy specjalistów urologów: lek. med. Waldemara Jurczaka oraz lek. med. Piotra Cwenara oraz nabyciu dodatkowego nowoczesnego sprzętu urologicznego,
 • Pozyskaliśmy nowego lekarza rodzinnego / POZ/ – lek. med. Joannę Muniak dlatego serdecznie zapraszamy do zapisów i korzystania z udzielanych CODZIENNIE przez Panią Doktor świadczeń zdrowotnych,
 • Zrealizowaliśmy Projekt „Kompleksowa Informatyzacja SP ZOZ w Kolbuszowej  jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Dzięki któremu m.in. stworzyliśmy nowoczesną sieciową infrastrukturę teletechniczną, wybudowaliśmy i wyposażyliśmy serwerownię oraz zakupiliśmy sprzęt komputerowy i niezbędne oprogramowanie systemowe i dziedzinowe, rozszerzyliśmy zakres ucyfrowienia pracowni RTG, uruchomiliśmy Infomat – który zlokalizowany jest na parterze Szpitala – dzięki któremu Pacjenci SP ZOZ i ich rodziny mogą pozyskiwać informacje na temat jednostek opieki zdrowotnej uczestniczących w ww. Projekcie, w tym w szczególności na temat SP ZOZ w Kolbuszowej, wdrożyliśmy możliwość elektronicznej rejestracji Pacjentów.
 • Zakończyliśmy pracę przy budowie szybu windowego przy Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym SP ZOZ w Kolbuszowej aby poprawić komfort dostępności ZOL-u dla osób niepełnosprawnych
 • W  XII Podlaskim Rajdzie Ratownictwa Medycznego- Otwartych Mistrzostwach Podlasia obywających się w dniach 17-20 czerwca br załoga Pogotowia Ratunkowego w Kolbuszowej w składzie: Damian Marut, Rafał Skiba i Krzysztof Siedlecki zdobyła I miejsce. Triumfowała nad 27 załogami z Polski i zagranicy, wyprzedzając takie miasta jak Kraków, Chełm, Warszawa czy Rzeszów!
 • Doposażyliśmy Oddział Nefrologii i Dializoterapii w dodatkowy samochód do transportu pacjentów dializowanych oraz w dwa nowoczesne aparaty do hemodializy,
 • Celem zwiększenia komfortu Pacjentów powiększyliśmy i dostosowaliśmy do najwyższych standardów Rejestrację w Przychodni Rejonowej nr 1,
 • Zakontraktowaliśmy nowe gabinety rehabilitacji w Wilczej Woli.

W ROKU 2014

 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii został przeniesiony do spełniających najwyższe standardy wnętrz znajdujących się na V Piętrze Szpitala. Przy okazji zmiany lokalizacji postanowiono doposażyć Oddział i dokonać zakupu pięciu nowoczesnych łóżek sterowanych elektrycznie pilotem z materacami przeciwodleżynowymi, bronchofiberoskopu optycznego ze zintegrowanym światłowodem a także specjalistycznego monitora parametrów życiowych z pomiarem m.in. częstości pracy serca, odchylenia odcinka ST, pomiarem częstości oddechu, ciśnienia, saturacji, temperatury ciała, pomiarem stężenia CO2, pomiarem ciśnienia śródczaszkowego, pomiarem rzutu serca.
 • Dwa zespoły Ratowników Medycznych Naszego Pogotowia wzięły udział w Eliminacjach do Letnich Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym: I zespół – na zawodach w Chełmie w połowie maja uplasował się w połowie stawki, II zespół – ZAJĄŁ PIERWSZE MIEJSCE w zawodach, które pod koniec maja odbywały się w Białowieży.  O doskonałych kwalifikacjach Ratowników Naszego Pogotowia świadczą wysokie lokaty zajęte na tych bardzo wymagających medycznie i sprawnościowo imprezach, pomimo że nasze ekipy brały w nich udział po raz pierwszy. Ratownicy świetnie radzili sobie z wysoką poprzeczką postawioną przez organizatorów, którzy zlecili uczestnikom m. in. pomoc myśliwemu z udarem mózgu, wędkarzowi z cukrzycą, ratowanie ludzi z pożaru, odebranie porodu w urzędzie gminy, pomoc mężczyźnie we wstrząsie anafilaktycznym po użądleniu przez pszczołę, badanie 5- miesięcznego dziecka, które było ofiarą przemocy w rodzinie.. kliknij i czytaj dalej : )
 • Nasz Zespół Ratowników Medycznych w składzie: Damian Marut, Bartłomiej Śliwa i Rafał Skiba zajął wysoką trzynastą lokatę w XIII Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Medycznym na ponad 1500 zespołów pracujących w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Nasz Zespół był jedyną ekipą która reprezentowała Województwo Podkarpackie.
 • Do odnowionych, spełniających wysokie standardy wnętrz został przeniesiony Wiejski Ośrodek Zdrowia w Woli Raniżowskiej
 • Zakończyliśmy prace remontowo- modernizacyjne w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Cmolasie,
 • Wzmocniliśmy skład taboru samochodowego Działu Pomocy Doraźnej dokonując zakupu nowoczesnej karetki sanitarnej marki Volkswagen, która od Nowego Roku pozostaje w dyspozycji Naszych Specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego,
 • Celem zwiększenia komfortu korzystania z usług naszej Placówki powiększyliśmy parking przed budynkiem szpitala, z którego możecie Państwo swobodnie korzystać
 • Pozyskaliśmy nowego lekarza specjalistę. To Pan Janusz Łagunionok, który od czerwca pełni obowiązki Ordynatora na Oddziale Dziecięcym Naszego Szpitala zarażając (nomem omen) Pacjentów i Personel pozytywną energią : )
 • Pan Doktor mówi o sobie że jest zadeklarowanym zwolennikiem szczepień ochronnych oraz racjonalnej antybiotykoterapii.
 • Po wykonaniu gruntownych remontów i dostosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych łazienek dla Pacjentów w Przychodni Rejonowej Nr 1 oraz na Parterze Szpitala prowadzimy prace termomodernizacyjne Ośrodków Zdrowia w Wilczej Woli i Raniżowie

W ROKU 2013

 • Zakończono prace w byłej pralni na parterze budynku Szpitala, gdzie została oddana do dyspozycji Pracowników SP ZOZ komfortowa, spełniająca wysokie standardy szatnia. Obszar starej szatni – V piętro Szpitala – zamierzamy zagospodarować na potrzeby nowego – nowoczesnego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
 • Trwają prace remontowo- wykończeniowe pomieszczeń Biblioteki Wiejskiej w Woli Raniżowskiej, gdzie jeszcze w tym roku w odnowionych, spełniających wysokie standardy wnętrzach, zacznie funkcjonować Wiejski Ośrodek Zdrowia  przeniesiony z budynku obok
 • W lipcu zakończyliśmy prace przy budowie windy przystosowanej do korzystania przez osoby niepełnosprawne oraz przy przebudowie wejścia głównego Przychodni Rejonowej Nr 1
 • We wrześniu ze środków przekazanych przez Starostwo Powiatowe zakupiliśmy spełniający najwyższe standardy sprzęt do przeprowadzania urologicznych zabiegów endoskopowych firmy STORZ
 • Z propozycji współpracy z SP ZOZ w Kolbuszowej skorzystali specjalista urolog lek. med. Wojciech Gontaszewski, który od marca br. udziela świadczeń medycznych na Oddziale Chirurgii oraz specjalista medycyny ratunkowej lek. med. Monika Gołębiowska, która koordynuje pracą Działu Pomocy Doraźnej
 • Kontynuujemy działania zmierzające do kompleksowej informatyzacji (rozbudowa systemu informatycznego oraz sieci)
 • Wykonaliśmy remont Oddziału Noworodkowego

W ROKU 2012

 • Pomyślnie recertyfikowaliśmy wdrożony w 2009r. system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001: 2008
 • Rozpoczęliśmy współpracę z V Oddziałem Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii Polsko- Amerykańskich Klinik Serca i bierzemy udział w prowadzeniu badania klinicznego EUROMAX dotyczącego nowoczesnego leku przeciwzakrzepowego
 • Korzystając z możliwości jakie dają programy dofinansowywane ze środków UE, sfinalizowaliśmy projekt stworzenia Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego oraz doposażenia Pracowni Diagnostyki Kardiologicznej. Nabyty w ramach ww. inwestycji wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny poprawi warunki i efekty hospitalizacji na Oddziale Wewnętrznym
 • Wykonaliśmy remont Przychodni Rejonowej nr 2 oraz niektórych wiejskich i gminnych ośrodków zdrowia a także remont holu głównego Szpitala
 • Dokonaliśmy zakupu karetki
 • Wykonaliśmy kapitalny remont Oddziału Ginekologiczno- Położniczego, którego efektem jest stworzenie nowoczesnego, spełniającego najwyższe standardy traktu porodowego, składającego się z szeregu wyspecjalizowanych pomieszczeń, w tym sali przygotowań do porodu z komfortowym węzłem sanitarnym i klimatyzowanych sal porodowych, w tym jednej dedykowanej porodom rodzinnym
 • Oddaliśmy do użytku nowy ośrodek rehabilitacji w Niwiskach