E-usługi w SPZOZ w Kolbuszowej

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „E-usługi w SPZOZ w Kolbuszowej”.

Celem projektu jest modernizacja e-usług w zakresie zdrowia i udostępnienie ich pacjentom placówki. Planuje się modernizację następujących e-usług: E-Informacja, E-Rejestracja, Elektroniczny Rekord Pacjenta. W ramach zakresu rzeczowego projektu zakłada się ponadto opracowanie oraz wdrożenie rozwiązań dotyczących świadczenia usług Telekonsultacji kardiologicznych.

Ponadto projekt zakłada modernizację rozwiązań teleinformatycznych związanych z wytwarzaniem i przetwarzaniem EDM. Infrastruktura w ramach projektu zostanie dostosowana i przygotowana do wdrożenia rozwiązań umożliwiających zasilanie danych EDM do regionalnego repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM).

W wyniku realizacji projektu powstanie infrastruktura informatyczna, która umożliwi udostępnianie pacjentom placówki usług z zakresu e-Informacji, e-Rejestracji oraz Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, a także podniesie jakość użytkowanych systemów dziedzinowych do poziomu wymaganego przepisami prawa.

Wartość projektu:   1 688 544,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:   1 166 880,00 PLN

Komunikat ministerstwa Zdrowia w sprawie szczepień

Szanowni Państwo,

W związku z trwającym procesem szczepień w ramach etapu 0 pragnę przypomnieć, że wszystkie osoby uprawnione do szczepienia w ww. etapie oraz wyrażające chęć zaszczepienia powinny zgłosić się do 14 stycznia br. poprzez wypełnienie formularza dostępnego na online https://szczepieniakadry.rcb.gov.pl/ oraz skontaktować się z wybranym szpitalem węzłowym celem umówienia terminu szczepienia. Osoby, które nie zgłoszą się do szpitala węzłowego w tym terminie, będą mogły zapisać się na szczepienie później w wybranym populacyjnym punkcie szczepień lub specjalnie utworzonym punkcie szczepień w szpitalu rezerwowym/prowadzącym szpital rezerwowy. Specjalnie dla medyków do 12.01 zostaną otwarte dodatkowe punkty szczepień w szpitalach rezerwowych lub szpitalach macierzystych dla rezerwowych w 6 miastach: Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Poznań. Tam mogą zgłaszać się osoby posiadające Prawo Wykonywania Zawodu.

Aktualna lista punktów znajduje się pod poniższym adresem:
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien.

Zakończenie szczepień osób z grupy 0 pierwszą dawką w szpitalach węzłowych planowane jest do końca stycznia br.

Laboratorium – ogłoszenie

Od dnia 05.10.2020

Wyniki badań laboratoryjnych z dnia bieżącego będą wydawane w następny dzień roboczy w Laboratorium Analitycznym w okienku od rejestracji. Wydawanie wyników badań będzie dokonywane wyłącznie w wyznaczonych godzinach: od 11:00 do 13:00.

Po godzinie 13:00 nie będzie można wejść na teren Szpitala.

Laboratorium pobiera badania codziennie w dni robocze od 7:20 do 9:00

Prosimy o korzystanie z upoważnienia osób drugich do wybierania wyników, druk upoważnienia dostępny także w laboratorium.

Pacjenci zgłaszający się na badania muszą dostosować się do wymogów ogólnie obowiązujących – związanych z pandemią. Szczególnie zachować odstępy między pacjentami, założyć maseczkę i odkażać ręce po wejściu do budynku.

Ogłoszenie

Od dnia 08.06.2020r Punkt Pobrań badań laboratoryjnych będzie funkcjonował w budynku Laboratorium Analitycznego. Wejście od podwórka szpitalnego.

Punkt Pobrań będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7,20 do 9,00.

Wyniki badań z dnia bieżącego będą wydawane w następny dzień roboczy.

Wydawanie wyników badań -do odwołania- będzie miało miejsce w okienku portierni szpitala w godzinach od 10,00 do 12,00. Pacjenci zgłaszający się na badania muszą dostosować się do wymogów ogólnie obowiązujących -związanych z pandemią.  Szczególnie zachować odstępy między pacjentami, posiadać maseczkę i odkażać ręce po wejściu do budynku.

Informacja dotycząca trybu przyjęć pacjentów w Ambulatoryjnej Opiece Zdrowotnej w związku z panująca epidemią COVID-19

W związku z panującą epidemią COVID-19 pacjenci w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej muszą być przyjmowani zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Pacjent winien umówić się na wizytę telefonicznie, podczas rozmowy zbierany jest wstępny wywiad epidemiologiczny i podejmowana decyzja o rodzaju wizyty (wizyta w placówce lub teleporada). Jeżeli pacjent nie wymaga osobistego zbadania, udzielana jest teleporada, w przeciwnym wypadku pacjent  umawiany jest na fizyczną wizytę w określonym terminie i o wyznaczonej godzinie. Aby dochować należytego bezpieczeństwa w przypadku wizyty osobistej w placówce, pacjent zgłasza się do konkretnej poradni w maseczce ochronnej.  Odstępy między przyjęciami wynoszą 1 godzinę ze względu na konieczność zachowania bezpieczeństwa przed przyjęciem następnego pacjenta.

Podczas przerwy pomiędzy przyjęciem kolejnego pacjenta wykonywana jest standartowa wentylacja i dezynfekcja gabinetu oraz wszystkich powierzchni dotykowych, wymiana narzędzi oraz w razie konieczności zmiana odzieży ochronnej personelu. W czasie dezynfekcji gabinetu przez personel pielęgniarski, lekarz wykonuje teleporady.

Dlatego przestrzeganie tych wszystkich procedur wymaga ograniczeń w przyjmowaniu maksymalnie 1 osoby w ciągu godziny (w przypadku dzieci – dziecko z opiekunem).

W związku z powyższym w trosce o bezpieczeństwo naszych pacjentów, zachowanie dystansu między osobami wewnątrz budynku jest rzeczą niezbędną. Dbamy o to aby zapewnić w naszych placówkach podstawowe zasady bezpieczeństwa i maksymalnie ograniczyć kontakt między pacjentami, stąd nie ma możliwości wpuszczania większej ilości pacjentów do budynków naszych Przychodni oraz Ośrodków Zdrowia.

Należy zauważyć, że  zagrożenie epidemii SARS-CoV-2, trwa nadal, zaś wirus przenosi się drogą kropelkową (otwarte usta, nos, bliska odległość). Na placówkach medycznych ciąży szczególna odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów dlatego musimy dokładać wszelkich starań aby temu sprostać dążąc do minimalizacji zagrożeń.

Podstawą powyższych zasad są wytyczne i zalecenia Ministra Zdrowia oraz rekomendacje Konsultantów Krajowych w różnych dziedzinach medycyny.