_Administracja

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOLBUSZOWEJ

jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, posiadającym osobowość prawną, prowadzącym działalność leczniczą polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, promocji zdrowia, realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia. 

Działalnością SP ZOZ w Kolbuszowej 
kieruje Dyrektor mgr inż. Zbigniew Strzelczyk

 

 

 

 

 

                                        

Zastępcą Dyrektora ds. medycznych jest
dr n. med. 
Ryszard Nowak

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACJA

 • Dział Ekonomiczno- Finansowy
 • Dział Organizacyjno- Personalny i Współpracy z NFZ
 • Dział Techniczno- Eksploatacyjny i Transportu
 • Dział Żywienia
 • Sekcja Higieny
 • Samodzielne stanowiska pracy 
  Naczelna Pielęgniarka 
  Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością
  Radca Prawny 
  Inspektor ds. BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony mienia i  obrony cywilnej 
  Kapelan Szpitalny

Podmiotem tworzącym SP ZOZ w Kolbuszowej oraz uprawnionym do nadzoru nad działalnością Placówki jest Powiat Kolbuszowski. Organem doradczym kierownika SP ZOZ jest Rada Społeczna, będąca jednocześnie organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego, a więc Powiatu Kolbuszowskiego.