_Sterylizatornia


STERYLIZATORNIA

 

mieści się na II piętrze Szpitala przy ul. Grunwaldzkiej 4

telefon: 17 2271 222 (numer wewnętrzny 314)

Kierownik: Ewa Białek

 

Sterylizatornia pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 15.00 świadcząc usługi w zakresie sterylizacji wyrobów medycznych wielokrotnego użycia na potrzeby:

 • Szpitala i innych jednostek SP ZOZ Kolbuszowa

 • innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą (m. in. praktyk zawodowych, publicznych i niepublicznych placówek służby zdrowia)

 • przedsiębiorców, w tym zakładów kosmetycznych.

 

Proces sterylizacji przeprowadzany jest przez wykwalifikowany personel posiadający wymagane prawem uprawnienia w nowoczesnych sterylizatorach:

 • parowym typ AS 666 WPA oraz

 • gazowym typ 4XL,

które umożliwiają obróbkę zarówno prostych, odpornych na temperaturę jak i skomplikowanych technicznie, termolabilnych wyrobów medycznych.

 

Wysterylizowany sprzęt dopuszczony jest do obrotu na podstawie prawidłowych wskazań parametrów fizycznych, testów chemicznych klasy VI, kontroli biologicznej a protokoły z każdego procesu archiwizowane są przez okres 10 – ciu lat (kserokopie udostępniane są na życzenie klienta). Stosowany system etykiet umożliwia identyfikację narzędzia użytego dla konkretnego pacjenta z procesem sterylizacji. Opakowania sterylizacyjne (rękawy papierowo-foliowe) pozwalają – przy zachowaniu prawidłowych warunków przechowywania utrzymać sterylność wyrobu do 6 – ciu miesięcy.

Przyjmowanie i odbiór sprzętu odbywa się w następujący sposób:

do sterylizacji PAROWEJ:

 • przyjęcie – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 

 • odbiór -  w dniu następnym

do sterylizacji NISKOTEMPERATUROWEJ (tlenek etylenu)

 • przyjęcie: od poniedziałku do środy w godzinach od 7.00 do 15.00

 • we czwartki do godziny 10.00

 • odbiór: w każdy piątek od godziny 7.00. do 15.00.
   

 

Pod względem organizacyjno-administracyjnym Sterylizatornię tworzą: 
- punkt przyjęć materiałów 
- strefa czysta 
- pomieszczenie sterylizacji niskotemperaturowej 
- strefa sterylna 
- pomieszczenia zaplecza technicznego.
 

CENNIK USŁUG

cena jest uzależniona od powierzchni jaką zajmują narzędzia w sterylizatorze.
Strerylizacja parą: 1, 60 zł. netto za litr 
Sterylizacja gazowa tlenkiem etylenu: 4, 66 zł. netto za litr