_Izba Przyjęć

 

IZBA PRZYJĘĆ
 

mieści się na parterze Szpitala Powiatowego przy ul. Grunwaldzkiej 4

 

KONTAKT:
Centrala Szpitala:
17 2271 222 
17 2271 322
 17 7445 513 
17 7445 515

Pielęgniarki – wew. 322

Personel Izby Przyjęć funkcjonując w systemie całodobowym, kwalifikuje do leczenia szpitalnego oraz udziela porad ambulatoryjnych.

Przyjęcie do Szpitala odbywa się: 
- na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w tym lekarzy Poradni Ogólnych,  Specjalistycznych, ambulatorium Izby Przyjęć) 
- bez konieczności przedłożenia skierowania w stanach nagłego zagrożenia zdrowia (tj. w stanie polegającym na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogorszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagającym podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia) 

Przyjęcia do szpitala odbywają się w: 
- trybie planowym- tj. ustalonym terminie na podstawie okazanego skierowania do szpitala gdy stan chorego nie wymaga natychmiastowej hospitalizacji
- trybie nagłym ze skierowaniem – pacjenci zgłaszają się samodzielnie, 
- trybie nagłym bez skierowania – pacjenci zgłaszają się samodzielnie lub zostają przywiezieni przez Zespół Ratownictwa Medycznego.

Lekarz Izby Przyjęć przeprowadza badanie Pacjenta korzystając z możliwości konsultacji z lekarzami Oddziałów Szpitalnych (specjalistami z zakresu chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, endokrynologii, nefrologii, ginekologii, anestezjologii, reumatologii, neurologii, urologii i in.) oraz zlecenia badań Pracowniom Diagnostycznym SP ZOZ i podmiotom współpracującym z SP ZOZ (diagnostyka radiologiczna, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, USG, diagnostyka endoskopowa, kompleksowa diagnostyka laboratoryjna).
Na podstawie przeprowadzonych badań Pacjent jest kwalifikowany do odpowiedniego ze względu na rodzaj schorzenia oddziału szpitalnego i przyjmowany na oddział albo transportowany do innego właściwego zakładu opieki zdrowotnej albo wpisywany na listę oczekujących (dotyczy pacjentów nie wymagajacych natychmiastowej hospitalizacji). W przypadku wpisania na listę oczekujących, pacjent jest na bieżąco informowany o dacie przyjęcia. Osoby nie wymagające hospitalizacji – po zbadaniu i udzieleniu pomocy medycznej otrzymują odpowiednie zalecenia i skierowania do leczenia ambulatoryjnego oraz wpisywane są do Księgi Odmów systematycznie analizowanej przez kierownictwo SP ZOZ. 

Co zabrać ze sobą gdy idę do szpitala? 
- skierowanie,
- wyniki ostatnich badań,
- listę przyjmowanych leków 
- dowód tożsamości (np. dowód osobisty, paszport, a w przypadku dzieci - legitymacja szkolna)
- dokument potwierdzający ubezpieczenie
oraz 
- przybory toaletowe (szczoteczka do zębów, pasta, gąbka, mydło, szampon, akcesoria do golenia, grzebień, itp.)
- piżamę /koszulę nocną
- szlafrok,
- ręcznik, 
- bieliznę, skarpetki 
- pantofle/ klapki 
- kubek, sztućce

 

W szpitalu funkcjonuje system Elektronicznej Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców umożliwiający potwierdzenie prawa Pacjenta do świadczeń  opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na podstawie numeru PESEL. W wypadku braku pozytywnego zweryfikowania przez system uprawnienia do świadczeń, Pacjent może je potwierdzić poprzez: 
- przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń (np. druk zgłoszenia do ubezpieczenia, legitymacja, zaświadczenie, decyzja, odcinek emerytury lub renty i inne szczegółowo opisane w drugiej części artykułu "Prawo do świadczeń") 
- złożenie pisemnego oświadczenia o przysługującym mu prawie do świadczeń - Kliknij żeby pobrać wzór oświadczenia 
i okazanie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy albo legitymacji szkolnej w przypadku osoby, która nie ukończyła 18 roku życia.

Pieniądze i przedmioty wartościowe Pacjent może złożyć w Depozycie Szpitala i otrzymać je za pokwitowaniem w dniu wypisu. Szpital nie odpowiada za przedmioty wartościowe i pieniądze zatrzymane przez pacjenta, nie przekazane do Depozytu Szpitala.