Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej 
ul. Grunwaldzka 4 36-100 Kolbuszowa
NIP 814-14-68-382
REGON 00030450430113
KRS 0000004930telefon do centrali:
48 17 2271222 
48 17 2271322  
48 17 2274957  
48 17 7445513  
48 17 7445515

FAX 17 2271 233

e- mail

sekretariat@szpital.kolbuszowa.pl
skargi-i-wnioski@szpital.kolbuszowa.pl 

dzial.organizacyjny@szpital.kolbuszowa.pl 
dzial.zaopatrzenia@szpital.kolbuszowa.pl

 

 

 

 

Mapka dojazdu