_Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (POZ)

Świadczenia nocnej i świątecznej podstawowej opieki zdrowotnej

realizowane są w ambulatorium mieszczącym się na parterze budynku Szpitala przy ul. Grunwaldzkiej 4, 
a w uzasadnionych medycznie przypadkach, w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy:
- w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 18. 00 do 8. 00 dnia następnego
- w soboty od 8. 00 do  8. 00 dnia następnego 
- niedziele od 8. 00 do 8. 00 dnia następnego 
- dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8. 00 do godziny 8. 00 dnia następnego

KONTAKT: 
tel.  17 2271 222 wew. 307


Pacjent może skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przede wszystkim w przypadku: 
• nagłego zachorowania  
• nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy

Skorzystanie ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej uzasadniają między innymi:  
- zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością)  
- infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39ºC), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku 
- bóle brzucha, nie ustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych 
- bóle głowy, nie ustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych 
- biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku 
- nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp. 
- zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe)

W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie można uzyskać:  
- wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem 
- recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym 
- rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia 

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej osobom uprawnionym udzielane bez skierowania i są bezpłatne.