_Apteka Szpitalna

 

APTEKA SZPITALNA

KIEROWNIK: mgr ANNA DUDEK 
telefon: 17 2271 222 nr wew. 310

Do zadań Pracowników Apteki Szpitalnej należą:
1. Zaopatrywanie medycznych komórek organizacyjnych Szpitala w produkty lecznicze i wyroby medyczne
2. Utrzymywanie i właściwe przechowywanie zapasów produktów leczniczych i wyrobów medycznych 
3. Sporządzanie leków recepturowych 
4. Udzielanie personelowi medycznemu szpitala informacji o produktach leczniczych będących w dyspozycji apteki 
5. Informowanie oddziałów, działów, poradni o decyzjach Głównego i Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego związanych z jakością a dotyczących wstrzymań, wycofań lub dopuszczeń poszczególnych produktów leczniczych 
6. Okresowa kontrola przechowywania i zabezpieczania produktów leczniczych w oddziałach 
7. Kontrola zgodności merytorycznej zamówień realizowanych na podstawie umów przetargowych 
8. Współuczestniczenie w monitorowaniu jakości produktów leczniczych i wyrobów medycznych (przyjmowanie i nadzór nad dokumentacją dotyczącą działań niepożądanych, reklamacji z powodu niespełnienia wymagań jakościowych itp.) 
9. Księgowanie przychodów i rozchodów leków i wyrobów medycznych

Kierownik Apteki wchodzi w skład Komitetu Terapeutycznego – organu doradczego Dyrektora SP ZOZ
Do zadań Komitetu należy przedstawianie i opiniowanie propozycji regulujących politykę lekową Zakładu, a w szczególności: 
- aktualizacja Receptariusza Szpitalnego i opiniowanie zasadności zastosowania leków spoza receptariusza, kontrola stosowania receptariusza w oddziałach i komórkach organizacyjnych 
- ocena potrzeb Zakładu w zakresie gospodarki lekiem, współdziałanie w kreowaniu polityki lękowej (m. in. zaopatrzenie, zapasy, przechowywanie, dystrybucja, rozliczanie), 
- współuczestniczenie w opracowywaniu standardów leczenia, nadzór nad prowadzoną terapią z użyciem leków i środków medycznych w oddziałach szpitalnych i komórkach organizacyjnych, opracowywanie zasad i nadzór nad stosowaniem prewencji antybiotykowej i antybiotykoterapii 
– analiza miesięcznego zużycia leków w oddziałach i komórkach organizacyjnych 
- opracowywanie sposobów pozyskiwania leków w trybie nagłym oraz wykazu takich leków