ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ

Z PODODDZIAŁEM UROLOGII
 

mieści się na IV piętrze budynku Szpitala

Kontakt telefoniczny: 
Centrala: 
  17  2271 222 
17  2271322 

17  7445513 
17  7445515
 

Ordynator - nr wew. 302
dr. n. med. Jarosław Ragan 
(specjalista chirurg,
specjalista gastroenterolog)

Lekarze: nr wew.  327 
lek. med. Andrzej Noga - (specjalista chirurg)
lek. med. Arkadiusz Zawiślak  (w trakcie specjalizacjiz chirurgii)
lek. med. Grzegorz Rybak (specjalista ortopeda traumatolog)


lek. med. Tadeusz Ossoliński (specjalista urolog)

Dzięki wzmocnieniu zespołu chirurgicznego przez specjalistów  z zakresu urologii istnieje możliwość diagnostyki i leczenia chirurgicznych schorzeń układu moczowo-płciowego. Mamy możliwość przeprowadzania operacji konwencjonalnych („otwartych”), a dzięki zakupowi nowoczesnego sprzętu endoskopowego także operacji małoinwazyjnych – endoskopowych: dolnych dróg moczowych oraz górnych dróg moczowych (URSL i w niedalekiej przyszłości PCNL). 

Zakres działań urologów obejmuje zarówno zabiegi drobne, jak i duże operacje onkologiczne (rak nerki, pęcherza moczowego, gruczołu krokowego, narządów płciowych itp.). Planujemy systematyczne wprowadzanie nowoczesnych technologii, m.in. laparoskopii i technik laserowych. 

Istnieje możliwość diagnostyki radiologicznej (klasycznej i tomografii komputerowej) oraz endoskopowej schorzeń urologicznych, biopsji gruczołu krokowego pod kontrolą TRUS, diagnostyki ultrasonograficznej.

Pacjenci – nr wew. - 407
Dyżurka Pielęgniarek - nr wew. 323

W Oddziale możemy hospitalizować jednocześnie 35 pacjentów w 7 salach. Rocznie pomoc medyczną w Oddziale otrzymuje ponad 1 600 pacjentów. W skład Oddziału wchodzi Pracowania Endoskopowa oraz Pracownia USG.

Dysponujemy:
- nowoczesnym sprzętem: 

·  do wykonywania badań i operacji laparoskopowych 
· aparatem RTG z ramieniem C umożliwiającym wykonywania skomplikowanych operacji chirurgicznych i urologicznych 
· aparatem USG z głowicą dopplerowską  
- dobrze zaopatrzoną salą pooperacyjną ze stanowiskami do intensywnego nadzoru kardiologicznego wyposażoną w kardiomonitory, pulsoksymetry, pompy infuzyjne, defibrylatory 
- salę cytoskopową z pełnym oprzyrządowaniem. 

Na Oddziale hospitalizowani są w szczególności pacjenci ze schorzeniami narządów jamy brzusznej, chorób naczyń obwodowych, piersi, pacjenci z urazami klatki piersiowej, głowy, brzucha, żeber, pacjenci ze stopą cukrzycową oraz potrzebujący pomocy medycznej w leczeniu ran przewlekłych przy zastosowaniu nowoczenych metod i opatrunków.

Personel Oddziału wykonuje operacje z zakresu chirurgii ogólnej, naczyniowej i onkologicznej, a także małe zabiegi ortopedyczne i urologiczne, w tym następujące operacje i zabiegi: 
· w zakresie jamy brzusznej (w szczególności operacje żołądka, jelita grubego, cienkiego, pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych, trzustki, wyrostka robaczkowego, śledziony) 
· w zakresie klatki piersiowej (w szczególności odma opłucnowa, krwiak opłucnej, urazy płuca)
· w zakresie narządów moczowo -płciowych 
· operacje żylaków kończyn dolnych 
· operacje w zakresie chorób odbytu 
· operacje przepuklin 
· operacje wytworzenia dostępów naczyniowych do dializ 
· operacje nowotworów (piersi, jelita grubego, skóry, przewodu pokarmowego) 
· dermatochirurgii 
· amputacje, 
a w zakresie „małej chirurgii” operacje: 

- złamania kości przedramienia, dłoni, kostki podudzia, śródstopia, obojczyka, zwichnięcia stawu barkowo-obojczykowego, zespoły cieśni nadgarstka, przykurcze Dupuytreni/
· guzów skóry i tkanki podskórnej  
· ropnych zapaleń skóry i tkanki podskórnej 
· zastrzału, zanokcicy, ropowicy
· czyraków 
· zapalenia naczyń i węzłów chłonnych 
· chorób paznokci i in. 

Oddział oferuje szeroką diagnostykę na wysokim poziomie dzięki współpracy ze wszystkimi pracowniami SP ZOZ oraz podmiotami zewnętrznymi, w tym w szczególności w zakresie diagnostyki radiologicznej, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, USG, diagnostyki endoskopowej przewodu pokarmowego, kompleksowej diagnostyki laboratoryjnej. W razie potrzeby zapewniamy niezbędne konsultacje z lekarzami specjalistami w szczególności z zakresu anestezjologii, ginekologii, nefrologii, okulistyki, reumatologii, neurologii, dermatologii. 


Oprócz diagnostyki i leczenia Oddział oferuje także profesjonalną opiekę pielęgniarską i możliwość korzystania z zabiegów fizjoterapeutycznych (rehabilitacja przyłóżkowa) 
Lekarze oddziału przyjmują w prowadzonej przez SP ZOZ Poradni Chirurgii Ogólnej zapewniając kontynuację leczenia podjętego w oddziale. 
Oddział Chirurgii Ogólnej spełnia wymagania i posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji z chirurgii ogólnej.

NASZ  ZESPÓŁ:

I rząd od lewej: Irena Mazur, Andrzej Noga, Marta Wawrzonek
II rząd od lewej: Zofia Halat, Krystyna Kwaśniak, Leokadia Górnisiewicz
III rząd od lewej: Małgorzata Kożuchowska, Zofia Gaweł, Teresa Blat, Tomasz Stąpor
IV rząd od lewej: Jarosław Ragan, Barbara Zuba, Lucyna Hałdaś, Roman Wysocki

 

Ramowy Harmonogram Pracy Oddziału Chirurgii Ogólnej: 

6.00 – 7.00 pomiar temperatury, toaleta chorych, wykonanie zleceń przez pielęgniarki odcinkowe 
7.00 – 7.30 pobieranie badań, pomoc w ścieleniu łóżek 
7.30 – 8.00 wizyty na odcinkach przez lekarzy prowadzących 
8.00 – 8.30 odprawa, wizyta ogólna 
8. 30 – początek zabiegów operacyjnych, wykonywanie zleceń przez pielęgniarki odcinkowe, badania diagnostyczne, opatrunki 
od 8. 30 - przyjęcia pacjentów skierowanych na Oddział 
17. 30 – 18.00 popołudniowy obchód lekarza dyżurnego, wykonanie zleceń lekarskich przez pielęgniarki odcinkowe 
20.00 – 21.00 toaleta wieczorna, uporządkowanie sal chorych 
22.00 – 6.00 cisza nocna

czas wydawania posiłków: 
śniadanie – około 8. 30 
obiad – od około 12. 30 
kolacja – od około 17. 00