_Pracownie RTG i USG

 

PRACOWNIE RENTGENODIAGNOSTYKI  (RTG) i 
ULTRASONOGRAFII (USG)

Pracownie RTG mieszczą się:
- pierwsza w budynku Szpitala na I piętrze - 
tel. (17) 2271 222 (wew. 308) 
wykonuje badania techniką  cyfrową całodobowo codziennie, także w niedzielę i święta


- druga w budynku Przychodni Rejonowej nr 1 na parterze - ul. Obr. Pokoju 74a
tel. 17 2271 222 (wew. 375) 
wykonuje badania techniką analogową 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15:35


Pracownia Ultrasonograficzna -USG mieści się
w budynku Szpitala na I piętrze -tel. 17 2271 222 (wew. 309)
w budynku Przychodni Rejonowej nr 1 - tel. 17 2271 222 (wew. 379)
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja 


Pracownie wykonują badania USG narządów całego ciała, przepływy żylne kończyn dolnych, echo serca
na potrzeby pacjentów oddziałów szpitalnych, Poradni Ogólnych i Specjalistycznych.

Kierownik Pracowni RTG i USG: specjalista radiolog lek. med. Jerzy Moskal 

 

Badania wykonujemy na podstawie skierowań od lekrza,
za wyjątkiem zdjeć stomatologicznych pojedynczych zębów

W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej obowiązuje System Zarządzania Jakością, co oznacza że zatrudniony personel podlega procesowi szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, a stosowane urządzenia diagnostyczne są poddawane systematycznej kontroli sprawności technicznej.