Skip to content

Kategoria «Bez kategorii»

Profilaktyka 40 PLUS

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej realizuje program profilaktyczny „Profilaktyka 40 PLUS” od dnia 19 października b.r. Głównym celem programu jest powszechne objęcie świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką laboratoryjną w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych wobec obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 r. w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. Wiele chorób, zwłaszcza …

KOMUNIKAT Dyrektora SP ZOZ w Kolbuszowej

W związku z prowadzonymi pracami remontowymi parkingów i dróg wewnętrznych Szpitala informujemy, że od dnia 13.10.2021 r. główny wjazd do Szpitala oraz parking przed budynkiem szpitala będą wyłączone z ruchu. Wjazd na teren Szpitala odbywał się będzie przez bramę „obok krzyża”(od ul. Grunwaldzkiej), natomiast parking zastępczy został wytyczony po lewej stronie wjazdu.    

Niski odsetek osób zaszczepionych p. COVID-19 w gminach naszego Powiatu

Na podstawie informacji przesłanej z POW NFZ informujemy, że w gminach naszego powiatu ( pismo z wykazem takich gmin z Podkarpacia w załączeniu) występuje niski odsetek osób zaszczepionych. Jednocześnie przypominamy że na terenie powiatu działają 4 punkty szczepień zorganizowane w placówkach SP ZOZ (szczegóły w zakładce: Szczepienia), które dysponują wolnymi terminami.

E-usługi w SPZOZ w Kolbuszowej

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „E-usługi w SPZOZ w Kolbuszowej”. Celem projektu jest modernizacja e-usług w zakresie zdrowia i udostępnienie ich pacjentom placówki. Planuje się modernizację następujących e-usług: E-Informacja, E-Rejestracja, Elektroniczny Rekord Pacjenta. W ramach zakresu rzeczowego projektu zakłada się ponadto opracowanie oraz wdrożenie rozwiązań dotyczących …