Skip to content

E-usługi w SPZOZ w Kolbuszowej

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „E-usługi w SPZOZ w Kolbuszowej”.

Celem projektu jest modernizacja e-usług w zakresie zdrowia i udostępnienie ich pacjentom placówki. Planuje się modernizację następujących e-usług: E-Informacja, E-Rejestracja, Elektroniczny Rekord Pacjenta. W ramach zakresu rzeczowego projektu zakłada się ponadto opracowanie oraz wdrożenie rozwiązań dotyczących świadczenia usług Telekonsultacji kardiologicznych.

Ponadto projekt zakłada modernizację rozwiązań teleinformatycznych związanych z wytwarzaniem i przetwarzaniem EDM. Infrastruktura w ramach projektu zostanie dostosowana i przygotowana do wdrożenia rozwiązań umożliwiających zasilanie danych EDM do regionalnego repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM).

W wyniku realizacji projektu powstanie infrastruktura informatyczna, która umożliwi udostępnianie pacjentom placówki usług z zakresu e-Informacji, e-Rejestracji oraz Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, a także podniesie jakość użytkowanych systemów dziedzinowych do poziomu wymaganego przepisami prawa.

Wartość projektu:   1 688 544,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:   1 166 880,00 PLN

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 + trzy =