W związku z panującą epidemią COVID-19 pacjenci w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej muszą być przyjmowani zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Pacjent winien umówić się na wizytę telefonicznie, podczas rozmowy zbierany jest wstępny wywiad epidemiologiczny i podejmowana decyzja o rodzaju wizyty (wizyta w placówce lub teleporada). Jeżeli pacjent nie wymaga osobistego zbadania, udzielana jest teleporada, w przeciwnym wypadku pacjent  umawiany jest na fizyczną wizytę w określonym terminie i o wyznaczonej godzinie. Aby dochować należytego bezpieczeństwa w przypadku wizyty osobistej w placówce, pacjent zgłasza się do konkretnej poradni w maseczce ochronnej.  Odstępy między przyjęciami wynoszą 1 godzinę ze względu na konieczność zachowania bezpieczeństwa przed przyjęciem następnego pacjenta.

Podczas przerwy pomiędzy przyjęciem kolejnego pacjenta wykonywana jest standartowa wentylacja i dezynfekcja gabinetu oraz wszystkich powierzchni dotykowych, wymiana narzędzi oraz w razie konieczności zmiana odzieży ochronnej personelu. W czasie dezynfekcji gabinetu przez personel pielęgniarski, lekarz wykonuje teleporady.

Dlatego przestrzeganie tych wszystkich procedur wymaga ograniczeń w przyjmowaniu maksymalnie 1 osoby w ciągu godziny (w przypadku dzieci – dziecko z opiekunem).

W związku z powyższym w trosce o bezpieczeństwo naszych pacjentów, zachowanie dystansu między osobami wewnątrz budynku jest rzeczą niezbędną. Dbamy o to aby zapewnić w naszych placówkach podstawowe zasady bezpieczeństwa i maksymalnie ograniczyć kontakt między pacjentami, stąd nie ma możliwości wpuszczania większej ilości pacjentów do budynków naszych Przychodni oraz Ośrodków Zdrowia.

Należy zauważyć, że  zagrożenie epidemii SARS-CoV-2, trwa nadal, zaś wirus przenosi się drogą kropelkową (otwarte usta, nos, bliska odległość). Na placówkach medycznych ciąży szczególna odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów dlatego musimy dokładać wszelkich starań aby temu sprostać dążąc do minimalizacji zagrożeń.

Podstawą powyższych zasad są wytyczne i zalecenia Ministra Zdrowia oraz rekomendacje Konsultantów Krajowych w różnych dziedzinach medycyny.