Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

mieści się na V piętrze budynku Szpitala

Telefony do Centrali Szpitala: 
17 2271 222 
17 2271 322
17 7445 513
17 7445 515

Ordynator- nr wew. 353  
lek. med. Stanisław Herman  (specjalista anestezjolog)

Lekarze – numer wewnętrzny – 353 
lek. med. Bożena Duchań (specjalista anestezjolog)
lek. med. Denys Poshtar (specjalista anestezjolog)
lek. med. Marta Dzimiera (specjalista anestezjolog) 
lek. med. Zbigniew Bober (specjalista anestezjolog)

Pielęgniarka Oddziałowa – Maria Wołochow-  nr wew. 361

Personel Pielęgniarski:
Elżbieta Magda, Jolanta Kiełb, Renata Siębor, Krystyna Żak, Krystyna Woźniak, Marta Wojnarowska, Aneta Chodór, Marta Betlej, Barbara Bieleń- Michałek, Joanna Serafin, Urszula Skowrońska, Dorota Pacyna

Oddział Intensywnej Terapii zajmuje się leczeniem pacjentów w stanie zagrożenia życia, wymagających ścisłego nadzoru, monitorowania i bardzo często wspomagania pracy płuc i serca. Najczęściej trafiają do nas chorzy, którzy z powodu zaawansowania swojej choroby (często wielu ciężkich chorób) albo też w następstwie urazu lub operacji, nie są w stanie samodzielnie oddychać, są nieprzytomni lub niewydolni krążeniowo.

Personel Oddziału ma szczególnie duże doświadczenie w leczeniu pacjentów z zaostrzeniem przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, zapaleniem płuc, sepsą, niewydolnością oddechową w następstwie chorób serca, z powikłanymi schorzeniami jamy brzusznej (zapalenia otrzewnej), w śpiączce w następstwie zatrzymania krążenia, zatruć lub udarów mózgu.

Dysponujemy czterema stanowiskami wyposażonymi w sprzęt monitorujący i wspomagający oddychanie. Mamy możliwość przyłóżkowego wykonania badań EKG, RTG, USG i echokardiografii. Współpraca z Działem Diagnostyki, w tym z Laboratorium Analitycznym umożliwia wykonanie szerokiego wachlarza badań 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. Istnieje możliwość również szybkiego wykonania badania przy pomocy tomografu komputerowego.

Odwiedziny najbliższych 
Pobyt członka rodziny na Intensywnej Terapii jest dla najbliższych bardzo trudnym doświadczeniem ze względu na krytyczny stan zdrowia Pacjenta. Chory ze względu na rodzaj schorzenia i/ lub stosowane leczenie często nie jest w stanie nawiązać kontaktu z bliskimi. Mimo to odwiedziny są potrzebne zarówno pacjentom, jak też jego krewnym. Trzeba jednak mieć na uwadze, że ze wzgledu na specyfikę Oddziału i dobro Pacjentów, odwiedziny muszą podlegać pewnym ograniczeniom.
Prosimy więc odwiedzających członków rodziny w szczególności o: 

  • wizyty na oddziale, w miarę możliwości, w godzinach od 11:00-12:00 oraz 16:00-17:00. (ze względu na szczupłość miejsca, niestety nie ma warunków na długotrwałe przebywanie przy chorym)
  • ograniczenie liczby odwiedzających przy łóżku pacjenta do dwóch osób
  • nie przynoszenie kwiatów, lekarstw i jedzenia
  • wyznaczenie jednego członka rodziny do zasięgania informacji o przebiegu leczenia. (dane tej osoby z numerem telefonu prosimy przekazać personelowi Oddziału)
  • dopilnowanie by odwiedzającymi były dzieci powyżej 13 roku życia pod opieką dorosłych. Wstęp młodszych dzieci jest zabroniony
  • uszanowaniu zakazu fotografowania

Prosimy pamiętać, że Odwiedzający mogą w każdej chwili zostać poproszeni o przerwanie odwiedzin i wyjście z sali.

Personel Oddziału oprócz leczenia pacjentów oddziału intensywnej terapii, wykonywania zabiegów resuscytacji, zajmuje się wykonywaniem znieczuleń i monitorowaniem czynności życiowych pacjentów w szczególności w związku z przeprowadzaniem operacji chirurgicznych lub innych bolesnych zabiegów.

Bezbolesność uzyskiwana jest różnymi metodami. Jeśli zabieg dotyczy niewielkiej okolicy można zablokować ból podając podskórnie środek znieczulający miejscowo. W przypadku większych zabiegów na kończynach można wyłączyć czucie w ich obrębie za pomocą tych samych leków podawanych w pobliżu pni nerwowych lub podpajęczynówkowo (do worka oponowego znajdującego się w kanale kręgowym).

Do wielu zabiegów, szczególnie dotyczących narządów jamy brzusznej, stosuje się znieczulenie ogólne. W czasie tego znieczulenia pacjent śpi. Ze względu na konieczność zwiotczenia mięśni dla umożliwienia chirurgowi operacji, trzeba za pacjenta w tym czasie oddychać. Dlatego pacjentowi wprowadza się specjalną rurkę do tchawicy (intubacja).

W celu poprawy komfortu Pacjentów, w tym zmniejszenia niepokoju i stresu, podczas znieczulenia z użyciem leków znieczulających miejscowo anestezjolog może podać środki osłabiające strach i wywołujące płytki sen.

W czasie znieczulenia anestezjolog ma do dyspozycji urządzenia pozwalające na ciągłą ocenę stanu pacjenta, w szczególności czynności serca i wydolności oddychania. W naszym szpitalu dzięki kompetentnej kadrze, stosowaniu nowoczesnych leków oraz bardzo dobrej aparaturze do znieczulenia i monitorowania Pacjenta, znieczulenia są bezpieczne.

Ewentualne ryzyko związane ze znieczuleniem zależy głównie od rodzaju zabiegu i stanu zdrowia pacjenta. Dla uniknięcia powikłań zasadnicze znaczenie ma poznanie przez anestezjologa stanu zdrowia pacjenta. Anestezjologowi niezbędna jest wiedza w szczególności o: 

  • aktualnych i przebytych chorobach,
  • stosowanych lekach,
  • uczuleniach i niepożądanych reakcjach na leki,
  • problemach występujących w czasie poprzednich znieczuleń, także dotyczących krewnych.