Informacja dotycząca trybu przyjęć pacjentów w Ambulatoryjnej Opiece Zdrowotnej w związku z panująca epidemią COVID-19

W związku z panującą epidemią COVID-19 pacjenci w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej muszą być przyjmowani zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Pacjent winien umówić się na wizytę telefonicznie, podczas rozmowy zbierany jest wstępny wywiad epidemiologiczny i podejmowana decyzja o rodzaju wizyty (wizyta w placówce lub teleporada). Jeżeli pacjent nie wymaga osobistego zbadania, udzielana jest teleporada, w przeciwnym wypadku pacjent  umawiany jest na fizyczną wizytę w określonym terminie i o wyznaczonej godzinie. Aby dochować należytego bezpieczeństwa w przypadku wizyty osobistej w placówce, pacjent zgłasza się do konkretnej poradni w maseczce ochronnej.  Odstępy między przyjęciami wynoszą 1 godzinę ze względu na konieczność zachowania bezpieczeństwa przed przyjęciem następnego pacjenta.

Podczas przerwy pomiędzy przyjęciem kolejnego pacjenta wykonywana jest standartowa wentylacja i dezynfekcja gabinetu oraz wszystkich powierzchni dotykowych, wymiana narzędzi oraz w razie konieczności zmiana odzieży ochronnej personelu. W czasie dezynfekcji gabinetu przez personel pielęgniarski, lekarz wykonuje teleporady.

Dlatego przestrzeganie tych wszystkich procedur wymaga ograniczeń w przyjmowaniu maksymalnie 1 osoby w ciągu godziny (w przypadku dzieci – dziecko z opiekunem).

W związku z powyższym w trosce o bezpieczeństwo naszych pacjentów, zachowanie dystansu między osobami wewnątrz budynku jest rzeczą niezbędną. Dbamy o to aby zapewnić w naszych placówkach podstawowe zasady bezpieczeństwa i maksymalnie ograniczyć kontakt między pacjentami, stąd nie ma możliwości wpuszczania większej ilości pacjentów do budynków naszych Przychodni oraz Ośrodków Zdrowia.

Należy zauważyć, że  zagrożenie epidemii SARS-CoV-2, trwa nadal, zaś wirus przenosi się drogą kropelkową (otwarte usta, nos, bliska odległość). Na placówkach medycznych ciąży szczególna odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów dlatego musimy dokładać wszelkich starań aby temu sprostać dążąc do minimalizacji zagrożeń.

Podstawą powyższych zasad są wytyczne i zalecenia Ministra Zdrowia oraz rekomendacje Konsultantów Krajowych w różnych dziedzinach medycyny.

Ogłoszenie

Wydawanie wyników badań wykonanych w Laboratorium Analitycznym ma miejsce na portierni Szpitala.

Odbywa się wyłącznie w godzinach:

10.00 do 12.00.

Wyniki z dnia bieżącego wydawane są na drugi dzień roboczy!!!

Informujemy

Informujemy, że od dnia 16.03.2020r. w związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną COVID-19, w SP ZOZ w Kolbuszowej wstrzymuje się przyjęcia i zabiegi planowe do szpitala oraz badania dla pacjentów ambulatoryjnych (RTG, USG, Endoskopia) do odwołania. Realizowane będą procedury medyczne tylko w trybie pilnym. Od dnia 16.03.2020r. do odwołania Punkt Pobrań Badań Laboratoryjnych znajduje się na I piętrze od wejścia ewakuacyjnego budynku szpitala. Czynny jest od godz. 7:20 do godz. 9:00.

Labotatorium wykonuje badania tylko w trybie pilnym ze skierowaniem. 

Ograniczenie związane jest ze zminimalizowaniem ryzyka zakażenia Koronawirusem COVID-19

W związku  z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i koniecznością ograniczenia ryzyka zakażenia COVID-19, każdy pacjent zgłaszający się do Placówek POZ i Poradni Specjalistycznych jest zobowiązany do wcześniejszego kontaktu telefonicznego w celu ustalenia sposobu i terminu udzielenia porady lekarskiej i pielęgniarskiej.

Zakaz wstępu

Zgodnie z decyzją nr SE.9020.35.4.2020 Podkarpackiego Państwowego Inspektora Sanitarnego z dnia 05-03-2020 , na terenie obiektu szpitalnego przy ulicy Grunwaldzkiej i Kolejowej.

Obowiązuje zakaz wstępu

dla osób postronnych niebędących pracownikami lub pacjentami SP ZOZ Kolbuszowa

Nursing Now

Ministerstwo Zdrowia – Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię „Nursing Now” Polska. 200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz pokazanie roli i znaczenia tych zawodów w systemie ochrony zdrowia a także uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w Polsce i na świecie. Kampania ma pokazać młodym ludziom, że jest to zawód dający duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto wybrać.

W zakresie oczekiwań i proponowanych rozwiązań prowadzenia Kampanii, Departament Pielęgniarek i Położnych stale współpracuje z :

  • Samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych,
  • Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych,
  • Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim,
  • Polskim Towarzystwem Położnych,
  • oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.