Skip to content

Informujemy

Informujemy, że od dnia 16.03.2020r. w związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną COVID-19, w SP ZOZ w Kolbuszowej wstrzymuje się przyjęcia i zabiegi planowe do szpitala oraz badania dla pacjentów ambulatoryjnych (RTG, USG, Endoskopia) do odwołania. Realizowane będą procedury medyczne tylko w trybie pilnym. Od dnia 16.03.2020r. do odwołania Punkt Pobrań Badań Laboratoryjnych znajduje się na …

Zakaz wstępu

Zgodnie z decyzją nr SE.9020.35.4.2020 Podkarpackiego Państwowego Inspektora Sanitarnego z dnia 05-03-2020 , na terenie obiektu szpitalnego przy ulicy Grunwaldzkiej i Kolejowej. Obowiązuje zakaz wstępu dla osób postronnych niebędących pracownikami lub pacjentami SP ZOZ Kolbuszowa

Nursing Now

Ministerstwo Zdrowia – Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię „Nursing Now” Polska. 200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu …

Blok operacyjny

Z przyjemnością i dumą zawiadamiamy o oddaniu do użytku nowego, spełniającego najwyższe standardy bloku operacyjnego zrealizowanego w ramach projektu współfinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020 o łącznej wartości 11 699 344, 96 zł. Dzięki wykonanym robotom budowlanym i zakupowi wyposażenia oraz sprzętu medycznego pomieszczenia bloku …

„Z książką zdrowiej”

Oddział Dziecięcy Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej otrzymał zestaw książek dla dzieci i młodzieży w ramach akcji „Z książką zdrowiej”. Jest to akcja mająca na celu promowanie czytelnictwa oraz wspomaganie procesu leczenia. Projekt ten powstał z inicjatywy Premiera Mateusza Morawieckiego, został przygotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Zdrowia. Za realizację projektu odpowiedzialny jest …