Usługi medycyny pracy

W PORADNI MEDYCYNY PRACY
mieszczącej się w Przychodni Publicznej nr 1 
przy ul. Obrońców Pokoju 74 A

telefon : 17 2271 222 (wew. 414)

świadczeń medycznych we wtorki i czwartki  od 9. 00. do 11. 00. udziela lek. med. Krystyna Brzeska

W myśl przepisów prawa, Pracodawca ma obowiązek zapewnienia świadczeń z zakresu profilaktycznej opieki medycznej nad pracownikami w szczególności poprzez zapewnienie przeprowadzenia odpowiednich badań pracowniczych, w tym wstępnych okresowych i kontrolnych. SP ZOZ w Kolbuszowej poleca Pracodawcom swoje usługi w tym zakresie.