Przejdź do treści

Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (POZ)

Świadczenia nocnej i świątecznej podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są w ambulatorium mieszczącym się na parterze budynku Szpitala przy ul. Grunwaldzkiej 4, a w uzasadnionych medycznie przypadkach, w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy.

KONTAKT:

tel.  17 2271 222 wew. 307

Pacjent może skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przede wszystkim w przypadku: 

 • nagłego zachorowania
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy

Skorzystanie ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej uzasadniają między innymi:  

 • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością)
 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39ºC), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku
 • bóle brzucha, nie ustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych
 • bóle głowy, nie ustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych
 • biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku
 • nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.
 • zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe)

W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie można uzyskać:

 • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem
 • recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym
 • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej osobom uprawnionym udzielane bez skierowania i są bezpłatne.