Przejdź do treści

Apteka Szpitalna

KIEROWNIK: mgr ANNA DUDEK 
telefon: 17 2271 222 nr wew. 310

Do zadań Pracowników Apteki Szpitalnej należą:

 1. Zaopatrywanie medycznych komórek organizacyjnych Szpitala w produkty lecznicze i wyroby medyczne
 2. Utrzymywanie i właściwe przechowywanie zapasów produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 3. Sporządzanie leków recepturowych
 4. Udzielanie personelowi medycznemu szpitala informacji o produktach leczniczych będących w dyspozycji apteki
 5. Informowanie oddziałów, działów, poradni o decyzjach Głównego i Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego związanych z jakością a dotyczących wstrzymań, wycofań lub dopuszczeń poszczególnych produktów leczniczych
 6. Okresowa kontrola przechowywania i zabezpieczania produktów leczniczych w oddziałach
 7. Kontrola zgodności merytorycznej zamówień realizowanych na podstawie umów przetargowych
 8. Współuczestniczenie w monitorowaniu jakości produktów leczniczych i wyrobów medycznych (przyjmowanie i nadzór nad dokumentacją dotyczącą działań niepożądanych, reklamacji z powodu niespełnienia wymagań jakościowych itp.)
 9. Księgowanie przychodów i rozchodów leków i wyrobów medycznych

Kierownik Apteki wchodzi w skład Komitetu Terapeutycznego – organu doradczego Dyrektora SP ZOZ

Do zadań Komitetu należy przedstawianie i opiniowanie propozycji regulujących politykę lekową Zakładu, a w szczególności:

 • aktualizacja Receptariusza Szpitalnego i opiniowanie zasadności zastosowania leków spoza receptariusza, kontrola stosowania receptariusza w oddziałach i komórkach organizacyjnych
 • ocena potrzeb Zakładu w zakresie gospodarki lekiem, współdziałanie w kreowaniu polityki lękowej (m. in. zaopatrzenie, zapasy, przechowywanie, dystrybucja, rozliczanie),
 • współuczestniczenie w opracowywaniu standardów leczenia, nadzór nad prowadzoną terapią z użyciem leków i środków medycznych w oddziałach szpitalnych i komórkach organizacyjnych, opracowywanie zasad i nadzór nad stosowaniem prewencji antybiotykowej i antybiotykoterapii
 • analiza miesięcznego zużycia leków w oddziałach i komórkach organizacyjnych
 • opracowywanie sposobów pozyskiwania leków w trybie nagłym oraz wykazu takich leków