Przejdź do treści

Pracownia Bakteriologii

Pracownia Bakteriologii mieści się w budynku Przychodni Publicznej nr 1 
 przy ulicy Obrońców Pokoju 74a na II piętrze (pokój 22) 

Kontakt:


Kierownik: Aleksander Zuber 

Przyjmowanie materiału do badań i wydawanie wyników odbywa się w godzinach pracy laboratorium, z tym że w dni wolne od pracy badania od pacjentów ambulatoryjnych przyjmowane są po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

Zakres badań wykonywanych w Pracowni:

badania bakteriologiczne:

 • hodowla i identyfikacja drobnoustrojów rosnących w warunkach tlenowych i beztlenowych z wszystkich materiałów pobranych od pacjenta (materiały ropne, płyny ustrojowe, mocze, wymazy z gardła, nosa, oka, ucha, pochwy, odbytu,  posiewy plwociny, posiewy krwi i inne)
 • oznaczanie lekowrażliwości na antybiotyki i  chemioterapeutyki metodą dyfuzyjno – krążkową oraz oznaczanie MIC
 • hodowla i identyfikacja grzybów drożdżopodobnych i oznaczanie wrażliwości na leki przeciwgrzybicze
 • wymazy z odbytu i pochwy w kierunku nosicielstwa  Streptococcus agalactiae u kobiet ciężarnych
 • kontrola mikrobiologiczna czystości środowiska szpitalnego i skuteczności procesu sterylizacji dla podmiotów wewnętrznych i zewnętrznych

badania serologiczne:

 • badanie kału w kierunku Rota i Adenowirusów
 • badanie kału w kierunku Helicobacter pylori
 • badanie kału w kierunku toksyny A i B Clostridium difficile
 • wykrywanie RSV w wydzielinie nosowo-gardłowej
 • oznaczanie ASO: test przesiewowy i ilościowy
 • wykrywanie czynnika reumatoidalnego RF
 • oznaczanie miana Roose Waalera
 • test przesiewowy w kierunku kiły
 • diagnostyka zapalenia wątroby: HBs, antyHBs, Hbe, antyHBe, antyHBc, antyHCV,
 • badanie w kierunku HIV: test oznaczający antygen i przeciwciała
 • oznaczanie całkowitego PSA
 • oznaczanie b-HCG

kliknij aby pobrać SPIS i CENNIK BADAŃ WYKONYWANYCH BEZ SKIEROWANIA

Struktura organizacyjna Pracowni: 

 • pracownia serologii
 • pracownia bakteriologii ogólnej
 • pożywkarnia
 • zmywalnia

Laboratorium Bakteriologiczne od 1995 roku bierze udział w Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności Badań w Mikrobiologii „POLMICRO” – prowadzonym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej oraz bierze udział w sprawdzianach organizowanych przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi i rokrocznie uzyskuje bardzo dobre wyniki.

Nasz Zespół:


od lewej: Paweł Płudowski, Maria Czachor, Monika Bogacz, Bożena Kuryło, Aleksander Zuber