Przejdź do treści

Izba Przyjęć

Izba Przyjęć mieści się na parterze Szpitala Powiatowego przy ul. Grunwaldzkiej 4

KONTAKT:

 • 17 2271 222 
 • 17 2271 322
 • 17 7445 513 
 • 17 7445 515
 • Pielęgniarki – wew. 322

Personel Izby Przyjęć funkcjonując w systemie całodobowym, kwalifikuje do leczenia szpitalnego oraz udziela porad ambulatoryjnych.

Przyjęcie do Szpitala odbywa się: 

 • na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w tym lekarzy Poradni Ogólnych,  Specjalistycznych, ambulatorium Izby Przyjęć)
 • bez konieczności przedłożenia skierowania w stanach nagłego zagrożenia zdrowia (tj. w stanie polegającym na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogorszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagającym podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia)

Przyjęcia do szpitala odbywają się w: 

 • trybie planowym- tj. ustalonym terminie na podstawie okazanego skierowania do szpitala, gdy stan chorego nie wymaga natychmiastowej hospitalizacji
 • trybie nagłym ze skierowaniem – pacjenci zgłaszają się samodzielnie,
 • trybie nagłym bez skierowania – pacjenci zgłaszają się samodzielnie lub zostają przywiezieni przez Zespół Ratownictwa Medycznego.

Lekarz Izby Przyjęć przeprowadza badanie Pacjenta korzystając z możliwości konsultacji z lekarzami Oddziałów Szpitalnych (specjalistami z zakresu chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, endokrynologii, nefrologii, ginekologii, anestezjologii, reumatologii, neurologii, urologii i in.) oraz zlecenia badań Pracowniom Diagnostycznym SP ZOZ i podmiotom współpracującym z SP ZOZ (diagnostyka radiologiczna, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, USG, diagnostyka endoskopowa, kompleksowa diagnostyka laboratoryjna).
Na podstawie przeprowadzonych badań Pacjent jest kwalifikowany do odpowiedniego ze względu na rodzaj schorzenia oddziału szpitalnego i przyjmowany na oddział albo transportowany do innego właściwego zakładu opieki zdrowotnej albo wpisywany na listę oczekujących (dotyczy pacjentów nie wymagających natychmiastowej hospitalizacji). W przypadku wpisania na listę oczekujących, pacjent jest na bieżąco informowany o dacie przyjęcia. Osoby nie wymagające hospitalizacji – po zbadaniu i udzieleniu pomocy medycznej otrzymują odpowiednie zalecenia i skierowania do leczenia ambulatoryjnego oraz wpisywane są do Księgi Odmów systematycznie analizowanej przez kierownictwo SP ZOZ. 

Co zabrać ze sobą, gdy idę do szpitala? 

 • skierowanie,
 • wyniki ostatnich badań,
 • listę przyjmowanych leków
 • dowód tożsamości (np. dowód osobisty, paszport, a w przypadku dzieci – legitymacja szkolna)
 • dokument potwierdzający ubezpieczenie
 • oraz 
 • przybory toaletowe (szczoteczka do zębów, pasta, gąbka, mydło, szampon, akcesoria do golenia, grzebień, itp.)
 • piżamę /koszulę nocną
 • szlafrok,
 • ręcznik,
 • bieliznę, skarpetk ,
 • pantofle/ klapki,
 • kubek, sztućce,

W szpitalu funkcjonuje system Elektronicznej Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców umożliwiający potwierdzenie prawa Pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na podstawie numeru PESEL.

W wypadku braku pozytywnego zweryfikowania przez system uprawnienia do świadczeń, Pacjent może je potwierdzić poprzez: 

 • przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń (np. druk zgłoszenia do ubezpieczenia, legitymacja, zaświadczenie, decyzja, odcinek emerytury lub renty i inne szczegółowo opisane w drugiej części artykułu „Prawo do świadczeń”)
 • złożenie pisemnego oświadczenia o przysługującym mu prawie do świadczeń – Kliknij żeby pobrać wzór oświadczenia 
 • i okazanie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy albo legitymacji szkolnej w przypadku osoby, która nie ukończyła 18 roku życia.

Pieniądze i przedmioty wartościowe Pacjent może złożyć w Depozycie Szpitala i otrzymać je za pokwitowaniem w dniu wypisu. Szpital nie odpowiada za przedmioty wartościowe i pieniądze zatrzymane przez pacjenta, nie przekazane do Depozytu Szpitala.

Cennik usług medycznych