Przejdź do treści

Krewkarta

Krewkarta to nie dezaktualizujący się, odpowiadający formie i wymiarowi dowodu osobistego wiarygodny dokument zawierający oznaczenie grupy krwi. Posiadanie wiarygodnego  dokumentu zawierającego oznaczenie grupy krwi, jakim dla polskich placówek służby zdrowia jest krewkarta, przyspiesza jej podanie ponieważ eliminuje konieczność pobrania i oznaczenia krwi, a więc niejednokrotnie może uratować życie.

Cennik badań serologicznych obowiązujący w Pracowni Serologii Transfuzjologicznej dla Pacjentów nie posiadających skierowania na badanie: 

  • grupa krwii ABO i RH – 26 zł.
  • badanie przeglądowe alloprzeciwciał odpornościowych – 24 zł.
  • grupa krwi z wpisem do krewkarty – 45 zł.
  • grupa krwi z wpisem do krewkarty wykonana dwukrotnie – 67 zł.
  • opłata za wydanie krewkarty – 15 zł.