Przejdź do treści

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii mieści się na V piętrze budynku Szpitala

Kontakt z Oddziałem:

Dyżurka lekarska – 17 5819953
Dyżurka pielęgniarska – 17 5819961

Zespół:

Kierownik Oddziału:
lek. med. Denys Poshtar (specjalista anestezjolog)

Lekarze:
lek. med. Marta Dzimiera (specjalista anestezjolog)

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Barbara Bieleń-Michałek

Sekretarka medyczna:
mgr Jolanta Szymko

Oddział:

Oddział Intensywnej Terapii zajmuje się leczeniem pacjentów w stanie zagrożenia życia, wymagających ścisłego nadzoru, monitorowania i bardzo często wspomagania pracy płuc i serca. Najczęściej trafiają do nas chorzy, którzy z powodu zaawansowania swojej choroby (często wielu ciężkich chorób) albo też w następstwie urazu lub operacji, nie są w stanie samodzielnie oddychać, są nieprzytomni lub niewydolni krążeniowo.

Personel Oddziału ma szczególnie duże doświadczenie w leczeniu pacjentów z zaostrzeniem przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, zapaleniem płuc, sepsą, niewydolnością oddechową w następstwie chorób serca, z powikłanymi schorzeniami jamy brzusznej (zapalenia otrzewnej), w śpiączce w następstwie zatrzymania krążenia, zatruć lub udarów mózgu.

Dysponujemy czterema stanowiskami wyposażonymi w sprzęt monitorujący i wspomagający oddychanie. Mamy możliwość przyłóżkowego wykonania badań EKG, RTG, USG i echokardiografii. Współpraca z Działem Diagnostyki, w tym z Laboratorium Analitycznym umożliwia wykonanie szerokiego wachlarza badań 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. Istnieje możliwość również szybkiego wykonania badania przy pomocy tomografu komputerowego.

Personel Oddziału oprócz leczenia pacjentów oddziału intensywnej terapii, wykonywania zabiegów resuscytacji, zajmuje się wykonywaniem znieczuleń i monitorowaniem czynności życiowych pacjentów w szczególności w związku z przeprowadzaniem operacji chirurgicznych lub innych bolesnych zabiegów.

Bezbolesność uzyskiwana jest różnymi metodami. Jeśli zabieg dotyczy niewielkiej okolicy można zablokować ból podając podskórnie środek znieczulający miejscowo. W przypadku większych zabiegów na kończynach można wyłączyć czucie w ich obrębie za pomocą tych samych leków podawanych w pobliżu pni nerwowych lub podpajęczynówkowo (do worka oponowego znajdującego się w kanale kręgowym).

Do wielu zabiegów, szczególnie dotyczących narządów jamy brzusznej, stosuje się znieczulenie ogólne. W czasie tego znieczulenia pacjent śpi. Ze względu na konieczność zwiotczenia mięśni dla umożliwienia chirurgowi operacji, trzeba za pacjenta w tym czasie oddychać. Dlatego pacjentowi wprowadza się specjalną rurkę do tchawicy (intubacja).

W celu poprawy komfortu Pacjentów, w tym zmniejszenia niepokoju i stresu, podczas znieczulenia z użyciem leków znieczulających miejscowo anestezjolog może podać środki osłabiające strach i wywołujące płytki sen.

W czasie znieczulenia anestezjolog ma do dyspozycji urządzenia pozwalające na ciągłą ocenę stanu pacjenta, w szczególności czynności serca i wydolności oddychania. W naszym szpitalu dzięki kompetentnej kadrze, stosowaniu nowoczesnych leków oraz bardzo dobrej aparaturze do znieczulenia i monitorowania Pacjenta, znieczulenia są bezpieczne.

Ewentualne ryzyko związane ze znieczuleniem zależy głównie od rodzaju zabiegu i stanu zdrowia pacjenta. Dla uniknięcia powikłań zasadnicze znaczenie ma poznanie przez anestezjologa stanu zdrowia pacjenta.

W czasie znieczulenia anestezjolog ma do dyspozycji urządzenia pozwalające na ciągłą ocenę stanu pacjenta, w szczególności czynności serca i wydolności oddychania. W naszym szpitalu dzięki kompetentnej kadrze, stosowaniu nowoczesnych leków oraz bardzo dobrej aparaturze do znieczulenia i monitorowania Pacjenta, znieczulenia są bezpieczne.

Ewentualne ryzyko związane ze znieczuleniem zależy głównie od rodzaju zabiegu i stanu zdrowia pacjenta. Dla uniknięcia powikłań zasadnicze znaczenie ma poznanie przez anestezjologa stanu zdrowia pacjenta.

Anestezjologowi niezbędna jest wiedza w szczególności o:

  •  aktualnych i przebytych chorobach,
  •  stosowanych lekach,
  •  uczuleniach i niepożądanych reakcjach na leki,
  •  problemach występujących w czasie poprzednich znieczuleń, także dotyczących krewnych.

Odwiedziny najbliższych:

Pobyt członka rodziny na Intensywnej Terapii jest dla najbliższych bardzo trudnym doświadczeniem ze względu na krytyczny stan zdrowia Pacjenta. Chory ze względu na rodzaj schorzenia i/ lub stosowane leczenie często nie jest w stanie nawiązać kontaktu z bliskimi. Mimo to odwiedziny są potrzebne zarówno pacjentom, jak też jego krewnym. Trzeba jednak mieć na uwadze, że ze względu na specyfikę Oddziału i dobro Pacjentów, odwiedziny muszą podlegać pewnym ograniczeniom.

Prosimy więc odwiedzających członków rodziny w szczególności o: 

  • wizyty na oddziale, w miarę możliwości, w godzinach od 11:00-12:00 oraz 16:00-17:00. (ze względu na mały metraż oddziału, niestety nie ma warunków na długotrwałe przebywanie przy chorym)
  • ograniczenie liczby odwiedzających przy łóżku pacjenta do dwóch osób
  • nie przynoszenie kwiatów, lekarstw i jedzenia
  • wyznaczenie jednego członka rodziny do zasięgania informacji o przebiegu leczenia. (dane tej osoby z numerem telefonu prosimy przekazać personelowi Oddziału)
  • dopilnowanie by odwiedzającymi były dzieci powyżej 13 roku życia pod opieką dorosłych. Wstęp młodszych dzieci jest zabroniony
  • uszanowaniu zakazu fotografowania

Prosimy pamiętać, że Odwiedzający mogą w każdej chwili zostać poproszeni o przerwanie odwiedzin i wyjście z sali.