Skip to content

Oddział Wewnętrzny

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH mieści się na II piętrze budynku Szpitala

Kontakt:

 • 17 2271 222 
 • 17 2271 322 
 • 17 7445 513 
 • 17 7445 515
 • Lekarze – nr wew. 330
 • Pielęgniarka Oddziałowa – nr wew. 334
 • Pacjenci – nr wew. 320
 • Ordynator – nr wew. 331

Lekarze:

 • Ordynator – dr. n. med. Ryszard Nowak (specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc)
 • Z- ca Ordynatora – lek. med. Lucyna Wojtaszek- Nowak – (specjalista chorób wewnętrznych, specjalista endokrynolog) 
 • lek. med. Wiesław Bąba (specjalista chorób wewnętrznych)
 • lek. med. Robert Bałdos (specjalista chorób wewnętrznych)

 W skład oddziału wchodzą: 

 • Pracowania Spirometryczna
 • Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej, w której wykonujemy badania EKG w tym wysiłkowe, holterowskie (EKG, RR), echokardiograficzne
 • Pracownia Ultrasonograficzna, w której wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, tętnic dogłowowywch

W Oddziale możemy hospitalizować jednocześnie 30 pacjentów w 9 salach. Oddział zapewnia leczenie z zakresu chorób wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu oddechowego, chorób układu krążenia, chorób przewodu pokarmowego i chorób metabolicznych. Oddział oferuje szeroką diagnostykę na wysokim poziomie dzięki współpracy ze wszystkimi pracowniami SP ZOZ w Kolbuszowej oraz podmiotami zewnętrznymi, w tym w szczególności w zakresie diagnostyki radiologicznej, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, USG, diagnostyki endoskopowej przewodu pokarmowego, kompleksowej diagnostyki laboratoryjnej. W razie potrzeby zapewniamy niezbędne konsultacje z lekarzami specjalistami w szczególności z zakresu chirurgii, anestezjologii, ginekologii, nefrologii, okulistyki, laryngologii, reumatologii, neurologii, dermatologii, psychiatrii.
W przypadku stanów ciężkich parametry życiowe pacjentów są całodobowo monitorowane. (ekg, tętno, RR, oddech, pulsoksymetria).

Dzięki możliwości skorzystania z szansy jaką dają programy dofinansowywane ze środków UE, na Oddziale Chorób Wewnętrznych została uruchomiona Sala Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego oraz doposażono Pracownię Diagnostyki Kardiologicznej. Korzystanie z zakupionej w ramach projektu wysokospecjalistycznej aparatury medycznej pozwoliło na zwiększenie wiarygodności wyników badań diagnostycznych oraz wykrywanie chorób układu krążenia we wczesnym stadium ich rozwoju, jak również poprawiło poczucie bezpieczeństwa i komfort Pacejntów przebywających na Oddziale. Podejmując się realizacji projektu mieliśmy na celu poprawę jakości i dostępności do usług kardiologicznych. Efektem jego wdrożenia jest skrócenie czasu oczekiwania na kardiologiczne badania diagnostyczne, próby wysiłkowe, badania holterem EKG i holterem RR, badania spirometryczne ale także wprowadzenie nowych usług do oferty Szpitala w tym całodobowego monitoringu wizualnego chorego oraz prób wysiłkowych na bieżni. 

Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji lekarskich w zakresie chorób wewnętrznych.

Ramowy harmonogram pracy Oddziału Wewnętrznego: (godziny w przybliżeniu)

 • 7. 00- 7. 30 – zapoznanie się ze stanem pacjentów
 • 7. 30- 8. 00 – odprawa i omówienie nowoprzyjętych pacjentów oraz zdarzeń związanych z pacjentami oddziału mających miejsce podczas ostatnich 24 godz.,
 • 8. 00- 10. 00 – wizyta lekarska na salach chorych
 • 10.00 – 13.00 – planowe przyjęcia od Oddział (w dni powszednie)
 • 13.00 – 14.00 – wydawanie kart wypisowych pacjentów ze szpitala
 • w pozostałym okresie badania diagnostyczne pacjentów oraz wykonywanie wszystkich czynności związanych z planowym leczeniem, z tym że planowe badania diagnostyczne odbywają się co do zasady od 10.00 do 14.00, za wyjątkiem endoskopii, która wykonywana jest od godziny 8.00.

Czas wydawania posiłków:  

 • śniadania: około 8- tej (po wizycie)  
 • obiadu: około 12- tej  
 • kolacji: około 17- tej