Przejdź do treści

Oddział Wewnętrzny

Oddział Wewnętrzny mieści się na I piętrze budynku Szpitala Powiatowego, przy ul. Grunwaldzkiej 4.

Kontakt z oddziałem:

 • Sekretariat Oddziału Wewnętrznego: 17 581 99 18
 • Dyżurka Pielęgniarska: 17 581 99 34
 • Dyżurka lekarska: 17 581 99 30
 • Kontakt e-mail: wewnetrzny@szpital.kolbuszowa.pl

Zespół:

Ordynator:

 • dr. n. med. Magdalena Glazer – Stefańska (specjalista choroby wewnętrzne specjalista hematologii)

Lekarze:

 • lek. Natalia Tur (specjalista chorób wewnętrznych)
 • lek. Iga Najbar (w trakcie specjalizacji choroby wewnętrzne)
 • lek. Olena Poshtar (specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc)
 • lek. Mirosław Smyrski (choroby wewnętrzne)
 • lek. Wiesław Bąba (specjalista chorób wewnętrznych)
 • lek. Dariusz Mazurczak (specjalista medycyny rodzinnej)
 • lek. Viktor Rolik (specjalista kardiologii)

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Renata Koń
Sekretarka medyczna: Magdalena Szelest -Tara

 W skład oddziału wchodzą: 

 • Pracowania Spirometryczna
 • Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej, w której wykonujemy badania EKG w tym wysiłkowe, holterowskie (EKG, RR), echokardiograficzne
 • Pracownia Ultrasonograficzna, w której wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, tętnic dogłowowywch

W Oddziale możemy hospitalizować jednocześnie 25 pacjentów zapewniamy leczenie z zakresu chorób wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu oddechowego, chorób układu krążenia, chorób przewodu pokarmowego i chorób metabolicznych.
Oddział oferuje szeroką diagnostykę na wysokim poziomie dzięki współpracy ze wszystkimi pracowniami SP ZOZ w Kolbuszowej oraz podmiotami zewnętrznymi, w tym w szczególności w zakresie diagnostyki radiologicznej, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, USG, diagnostyki endoskopowej przewodu pokarmowego, kompleksowej diagnostyki laboratoryjnej.
W razie potrzeby zapewniamy niezbędne konsultacje z lekarzami specjalistami w szczególności z zakresu chirurgii, anestezjologii, ginekologii, nefrologii, okulistyki, laryngologii, reumatologii, neurologii, dermatologii, psychiatrii.
W przypadku stanów ciężkich parametry życiowe pacjentów są całodobowo monitorowane. (ekg, tętno, RR, oddech, pulsoksymetria).

Dzięki możliwości skorzystania z szansy jaką dają programy dofinansowywane ze środków UE, na Oddziale Chorób Wewnętrznych została uruchomiona Sala Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego oraz doposażono Pracownię Diagnostyki Kardiologicznej. Korzystanie z zakupionej w ramach projektu wysokospecjalistycznej aparatury medycznej pozwoliło na zwiększenie wiarygodności wyników badań diagnostycznych oraz wykrywanie chorób układu krążenia we wczesnym stadium ich rozwoju, jak również poprawiło poczucie bezpieczeństwa i komfort pacjentów przebywających na Oddziale. Podejmując się realizacji projektu mieliśmy na celu poprawę jakości i dostępności do usług kardiologicznych. Efektem jego wdrożenia jest skrócenie czasu oczekiwania na kardiologiczne badania diagnostyczne, próby wysiłkowe, badania holterem EKG i holterem RR, badania spirometryczne ale także wprowadzenie nowych usług do oferty Szpitala w tym całodobowego monitoringu wizualnego chorego oraz prób wysiłkowych na bieżni.

Ramowy harmonogram pracy Oddziału Wewnętrznego: (godziny w przybliżeniu)

 • 7. 00- 7. 30 – zapoznanie się ze stanem pacjentów
 • 7. 30- 8. 00 – odprawa i omówienie nowoprzyjętych pacjentów oraz zdarzeń związanych z pacjentami oddziału mających miejsce podczas ostatnich 24 godz.,
 • 8. 00- 10. 00 – wizyta lekarska na salach chorych
 • 10.00 – 14.00 – planowe przyjęcia od Oddział (w dni powszednie)
 • 13.00 – 14.00 – wydawanie kart wypisowych pacjentów ze szpitala
 • w pozostałym okresie badania diagnostyczne pacjentów oraz wykonywanie wszystkich czynności związanych z planowym leczeniem, z tym że planowe badania diagnostyczne odbywają się co do zasady od 10.00 do 14.00, za wyjątkiem endoskopii, która wykonywana jest od godziny 8.00.