Przejdź do treści

PRACOWNIA SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ i BANK KRWI

Kontakt:

17 2271 222 (wew.  306 )


Kierownik: Maria Czernikowska  

Pracownicy Banku Krwi i Pracowni Serologii Transfuzjologicznej pracują w systemie dwuzmianowym: w godzinach od 7.00 do 14.35. oraz od 14.25 do 22.00. W godzinach nocnych, oraz w soboty, niedziele i święta Bank Krwi i Pracownia Serologii Transfuzjologicznej jest nieczynna. Pełniony jest tylko dyżur pod telefonem.

Krew i preparaty krwiopochodne do chwili wydania ich na oddział przechowywane są w banku krwi w urządzeniach chłodniczych z kontrolowaną temperaturą.

Pacjenci ambulatoryjni co do zasady przyjmowani są w godzinach 7.00- 11.00, a w razie konieczności pilnego przeprowadzenia badania – przyjmowani są w godzinach pracy. Badania dla pacjentów szpitala wykonywane i wydawane są całodobowo.

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej wykonuje nieodpłatnie następujące badania dla potrzeb pacjentów Szpitala oraz dla pacjentów ambulatoryjnych kierowanych na badania przez uprawnionych lekarzy:

 1. Określanie grup krwi układu ABO i Rh
 2. Przeglądowe badanie na obecność przeciwciał odpornościowych do antygenów krwinek czerwonych w pośrednim teście antyglobulinowym
 3. Próba zgodności krwi
 4. Badanie w kierunku konfliktu serologicznego między matką a płodem i w chorobie hemolitycznej noworodków
 5. Badania kwalifikujące do podania immunoglobuliny anty-D w ramach profilaktyki konfliktu serologicznego
 6. Inne badania uzgodnione z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
 7. Badania grup krwi dla celów trwałej ewidencji

Pracownia serologii transfuzjologicznej wykonuje odpłatnie badania dla pacjentów nie posiadających skierowania na badania serologiczne. Opłaty za badania pobierane są okienku Ruchu Chorych na parterze Szpitala.

Cennik badań serologicznych obowiązujący w Pracowni Serologii Transfuzjologicznej dla Pacjentów nie posiadających skierowania na badanie: 

 • grupa krwii ABO i RH – 26 zł.
 • badanie przeglądowe alloprzeciwciał odpornościowych – 24 zł.

Pracownia oferuje Pacjentom możliwość wyrobienia KREW KARTY- będącej wiarygodnym dla placówek służby zdrowia w Polsce dokumentem potwierdzającym grupę krwi, który może uratować życie w razie konieczności szybkiego jej podania. W braku posiadania wiarygodnego dokumentu potwierdzającego grupę krwi konieczne jest jej pobranie i oznaczenie co wydłuża  moment jej podania o około 1 godzinę. Krewkarta  to plastikowa trwała karta, bezterminowo ważna  odpowiadająca wymiarami dowodowi osobistemu

Cennik dotyczący KREWKARTY: 

 • grupa krwi z wpisem do krewkarty – 45 zł.
 • grupa krwi z wpisem do krewkarty wykonana dwukrotnie – 67 zł.
 • opłata za wydanie krewkarty – 15 zł.

Funkcjonowanie Pracowni Serologii Transfuzjologicznej poddawane jest co najmniej raz w roku zewnętrznej kontroli jakości wykonywanych badań przez przez RCKiK w Rzeszowie.