Oddział Chirurgii Ogólnej


mieści się na IV piętrze budynku Szpitala

Kontakt telefoniczny: 
Centrala: 
17  2271 222 
17  2271322 
17  7445513 
17  7445515
 

Ordynator – nr wew. 302
dr. n. med. Jarosław Ragan 
(specjalista chirurg,
specjalista gastroenterolog)

Lekarze: nr wew.  327 
lek. med. Andrzej Noga – (specjalista chirurg)
lek. med. Arkadiusz Zawiślak  (w trakcie specjalizacji z chirurgii)
lek. med. Grzegorz Rybak (specjalista ortopeda traumatolog)

lek. med. Wiesław Grzegorczyk (specjalista chirurg)
lek. med. Łukasz Białek (specjalista ortopeda traumatolog)
lek.med. Lesław Portas (specjalista chirurg)
lek.med. Jacek Kultus (specjalista chirurg)
lek. med. Janusz Ździebło (specjalista chirurg naczyniowy)


Pacjenci – nr wew. – 407
Dyżurka Pielęgniarek – nr wew. 323

W Oddziale możemy hospitalizować jednocześnie 22 pacjentów. Rocznie pomoc medyczną w Oddziale otrzymuje ponad 1 600 pacjentów. W skład Oddziału wchodzi Pracowania Endoskopowa oraz Pracownia USG.

Dysponujemy:

 • nowoczesnym sprzętem:
 • do wykonywania badań i operacji laparoskopowych
 • aparatem RTG z ramieniem C umożliwiającym wykonywania skomplikowanych operacji chirurgicznych i urologicznych
 • aparatem USG z głowicą dopplerowską
 • dobrze zaopatrzoną salą pooperacyjną ze stanowiskami do intensywnego nadzoru kardiologicznego wyposażoną w kardiomonitory, pulsoksymetry, pompy infuzyjne, defibrylatory 
 • salę cytoskopową z pełnym oprzyrządowaniem.

Na Oddziale hospitalizowani są w szczególności pacjenci ze schorzeniami narządów jamy brzusznej, chorób naczyń obwodowych, piersi, pacjenci z urazami klatki piersiowej, głowy, brzucha, żeber, pacjenci ze stopą cukrzycową oraz potrzebujący pomocy medycznej w leczeniu ran przewlekłych przy zastosowaniu nowoczesnych metod i opatrunków.

Personel Oddziału wykonuje operacje z zakresu chirurgii ogólnej, naczyniowej i onkologicznej, a także małe zabiegi ortopedyczne, w tym następujące operacje i zabiegi: 

 • w zakresie jamy brzusznej (w szczególności operacje żołądka, jelita grubego, cienkiego, pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych, trzustki, wyrostka robaczkowego, śledziony)
 • w zakresie klatki piersiowej (w szczególności odma opłucnowa, krwiak opłucnej, urazy płuca)
 • w zakresie narządów moczowo -płciowych
 • operacje żylaków kończyn dolnych
 • operacje w zakresie chorób odbytu
 • operacje przepuklin
 • operacje wytworzenia dostępów naczyniowych do dializ
 • operacje nowotworów (piersi, jelita grubego, skóry, przewodu pokarmowego)
 • dermatochirurgii
 • amputacje,


a w zakresie „małej chirurgii” operacje: 

 • złamania kości przedramienia, dłoni, kostki podudzia, śródstopia, obojczyka, zwichnięcia stawu barkowo-obojczykowego, zespoły cieśni nadgarstka, przykurcze Dupuytreni/
 • guzów skóry i tkanki podskórnej
 • ropnych zapaleń skóry i tkanki podskórnej
 • zastrzału, zanokcicy, ropowicy
 • czyraków
 • zapalenia naczyń i węzłów chłonnych
 • chorób paznokci i in.

Oddział oferuje szeroką diagnostykę na wysokim poziomie dzięki współpracy ze wszystkimi pracowniami SP ZOZ oraz podmiotami zewnętrznymi, w tym w szczególności w zakresie diagnostyki radiologicznej, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, USG, diagnostyki endoskopowej przewodu pokarmowego, kompleksowej diagnostyki laboratoryjnej. W razie potrzeby zapewniamy niezbędne konsultacje z lekarzami specjalistami w szczególności z zakresu anestezjologii, ginekologii, nefrologii, okulistyki, reumatologii, neurologii, dermatologii. 


Oprócz diagnostyki i leczenia Oddział oferuje także profesjonalną opiekę pielęgniarską i możliwość korzystania z zabiegów fizjoterapeutycznych (rehabilitacja przyłóżkowa) 
Lekarze oddziału przyjmują w prowadzonej przez SP ZOZ Poradni Chirurgii Ogólnej zapewniając kontynuację leczenia podjętego w oddziale. 
Oddział Chirurgii Ogólnej spełnia wymagania i posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji z chirurgii ogólnej.

NASZ  ZESPÓŁ:

I rząd od lewej: Irena Mazur, Andrzej Noga, Marta Wawrzonek
II rząd od lewej: Zofia Halat, Krystyna Kwaśniak, Leokadia Górnisiewicz
III rząd od lewej: Małgorzata Kożuchowska, Zofia Gaweł, Teresa Blat, Tomasz Stąpor
IV rząd od lewej: Jarosław Ragan, Barbara Zuba, Lucyna Hałdaś, Roman Wysocki

Czas wydawania posiłków:
śniadanie – około 8. 30 
obiad – od około 12. 30 
kolacja – od około 17. 00