Przejdź do treści

Centralna Sterylizatornia

Sterylizatornia mieści się na parterze Szpitala przy ul. Grunwaldzkiej 4

Telefon:

17 581 99 14

Kierownik: mgr Ewa Białek

Sterylizatornia świadczy usługi w zakresie sterylizacji wyrobów medycznych wielokrotnego użycia na potrzeby:

 • Szpitala i innych jednostek SP ZOZ Kolbuszowa
 • innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą (m. in. praktyk zawodowych, publicznych i niepublicznych placówek służby zdrowia)
 • przedsiębiorców, w tym zakładów kosmetycznych.

Proces sterylizacji przeprowadzany jest przez wykwalifikowany personel posiadający wymagane prawem uprawnienia w nowoczesnych sterylizatorach:

 • parowym typ AS 666 WPA oraz
 • gazowym typ 5XL (czynnik sterylizacyjny – tlenek etylenu EO),

które umożliwiają obróbkę zarówno prostych, odpornych na temperaturę jak i skomplikowanych technicznie, termolabilnych wyrobów medycznych.

Wysterylizowany sprzęt dopuszczony jest do obrotu na podstawie prawidłowych wskazań parametrów fizycznych, testów chemicznych klasy VI, kontroli biologicznej a protokoły z każdego procesu archiwizowane są przez okres 10 – ciu lat (kserokopie udostępniane są na życzenie klienta). Stosowany system etykiet umożliwia identyfikację narzędzia użytego dla konkretnego pacjenta z procesem sterylizacji. Opakowania sterylizacyjne (rękawy papierowo-foliowe) pozwalają – przy zachowaniu prawidłowych warunków przechowywania utrzymać sterylność wyrobu do 6 – ciu miesięcy.

Przyjmowanie i odbiór sprzętu odbywa się w następujący sposób:

 • do sterylizacji PAROWEJ:
  • przyjęcie – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 19:00 
  • odbiór –  w dniu następnym – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 19:00
 • do sterylizacji NISKOTEMPERATUROWEJ (tlenek etylenu)
  • przyjęcie: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 19.00
  • odbiór uzgadniany każdorazowo przy przyjęciu

Pod względem organizacyjno-administracyjnym Sterylizatornię tworzą: 

 • punkt przyjęć materiałów z częścią brudną
 • pomieszczenia strefy czystej w tym pomieszczenie sterylizacji niskotemperaturowej
 • strefa sterylna z magazynem materiału sterylnego
 • usytuowane między strefami śluzy umywalkowo-fartuchowe
 • pomieszczenie wydawania materiału
 • pomieszczenia zaplecza technicznego.

CENNIK USŁUG