Przejdź do treści

Administracja

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOLBUSZOWEJ

jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, posiadającym osobowość prawną, prowadzącym działalność leczniczą polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, promocji zdrowia, realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia. 

Działalnością SP ZOZ w Kolbuszowej
kieruje Dyrektor mgr inż. Zbigniew Strzelczyk

Zastępcą dyrektora ds lecznictwa jest lek. med. Bogumił Grabowski specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej.

ADMINISTRACJA

 • Dział Ekonomiczno- Finansowy
 • Dział Organizacyjno- Personalny i Współpracy z NFZ
 • Dział Techniczno- Eksploatacyjny i Transportu
 • Dział Żywienia
 • Sekcja Higieny
 • Samodzielne stanowiska pracy
 • Naczelna Pielęgniarka
 • Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością
 • Radca Prawny
 • Inspektor ds. BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony mienia i  obrony cywilnej
 • Kapelan Szpitalny

Podmiotem tworzącym SP ZOZ w Kolbuszowej oraz uprawnionym do nadzoru nad działalnością Placówki jest Powiat Kolbuszowski. Organem doradczym kierownika SP ZOZ jest Rada Społeczna, będąca jednocześnie organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego, a więc Powiatu Kolbuszowskiego.