Spis telefonów

 CENTRALA TELEFONICZNA

17 2271 222 
17 2271322 
17 7445513 
17 7445515 

ADMINISTRACJA

Sekretariat 366
Główny Księgowy 370
Księgowość 391
Płace 392
Kadry 371 / 372
Dział Organizacyjny 351 / 172271244
Dział Organizacyjny – Kierownik 409
Zaopatrzenie 369 / 172271439
Naczelna Pielęgniarka 315
Informatycy 360
Radca Prawny 389
Dział Techniczny 328/358
Portiernia 400
Centrala Telefoniczna 300
Apteka Zakładowa 310 / 177445512
Magazyn druków 398
Magazyn Techniczny 352
Kuchnia 333
Stołówka 344
Dział Żywienia 319
Archiwum 342
Inspektor BHP, ppoż, OC 386

SZPITAL

Ruch Chorych 313
Laboratorium Analityczne 303
Kierownik Laboratorium Analitycznego 304
Sterylizatornia 314
Serologia 306
RTG 308
USG 309
Pracownia gastroenterologiczna 341
TK 415
Dział Rehabilitacji 336
Rehabilitacja Kierownik 362
Fizykoterapia 356
Masażysta 355

POGOTOWIE i AMBULATORIUM NOCNEJ I SWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTENEJ

Oddziałowa 343
Izba Przyjęć 322
Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej  307
Lekarze 324
Ratownicy medyczni 301
Kierowcy 399

ODDZIAŁ DZIECIĘCY

Ordynator 316
Dyżurka Lekarska 317
Dyżurka Pielęgniarek 312
Korytarz 318

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY

Ordynator 331
Dyżurka Lekarska 330
Dyżurka Pielęgniarek 334
Korytarz 320
Oddziałowa i sekretariat 367
Echo serca 346

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ i UROLOGII

Ordynator 302
Dyżurka Lekarska 327
Dyżurka pielęgniarek 323
Korytarz 407
Blok Operacyjny 339

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Dyżurka Lekarska 353
Dyżurka pielęgniarek 361

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY

Kierownik 354
ZOL II piętro  364
ZOL I piętro 408

ODDZIAŁ NEFROLOGII I DIALIZOTERAPII

Dializy 349
Sztuczna nerka 365 / 172272631
Poradnia Nefrologiczna 172272380

PRZYCHODNIA REJONOWA NR 1

Rejestracja 373 / 172271585
Rejestracja Dziecka 368
RTG 375
EKG 395
Poradnia Medycyny Pracy 414
Poradnia Chirurgiczna Rejestracja 373
Poradnia Chirurgiczna 311
Poradnia Kardiologiczna 374
Poradnia Alergologiczna 394
Poradnia Ginekologiczna 381
Poradnia Cukrzycowa 390
Poradnia Reumatologiczna 382
Poradnia Laryngologiczna 383
Poradnia Dermatologiczna 384
Przychodnia Ogólna Lek. med. R. Smyrski 402
Pracownia Bakteriologiczna 385
Pielęgniarka Środowiskowa 321

PRZYCHODNIA REJONOWA NR 2

Poradnia Ogólna 396 / 172271840
Kierownik  502769416
Poradnia Chorób Płuc (pulmonologiczna) 172271843