Sterylizatornia

mieści się na II piętrze Szpitala przy ul. Grunwaldzkiej 4
telefon: 17 2271 222 (numer wewnętrzny 314)
Kierownik: Ewa Białek

Sterylizatornia pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 15.00 świadcząc usługi w zakresie sterylizacji wyrobów medycznych wielokrotnego użycia na potrzeby:

  • Szpitala i innych jednostek SP ZOZ Kolbuszowa
  • innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą (m. in. praktyk zawodowych, publicznych i niepublicznych placówek służby zdrowia)
  • przedsiębiorców, w tym zakładów kosmetycznych.

Proces sterylizacji przeprowadzany jest przez wykwalifikowany personel posiadający wymagane prawem uprawnienia w nowoczesnych sterylizatorach:

  • parowym typ AS 666 WPA oraz
  • gazowym typ 4XL,

które umożliwiają obróbkę zarówno prostych, odpornych na temperaturę jak i skomplikowanych technicznie, termolabilnych wyrobów medycznych.

Wysterylizowany sprzęt dopuszczony jest do obrotu na podstawie prawidłowych wskazań parametrów fizycznych, testów chemicznych klasy VI, kontroli biologicznej a protokoły z każdego procesu archiwizowane są przez okres 10 – ciu lat (kserokopie udostępniane są na życzenie klienta). Stosowany system etykiet umożliwia identyfikację narzędzia użytego dla konkretnego pacjenta z procesem sterylizacji. Opakowania sterylizacyjne (rękawy papierowo-foliowe) pozwalają – przy zachowaniu prawidłowych warunków przechowywania utrzymać sterylność wyrobu do 6 – ciu miesięcy.

Przyjmowanie i odbiór sprzętu odbywa się w następujący sposób:

do sterylizacji PAROWEJ:

  • przyjęcie – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 
  • odbiór –  w dniu następnym

do sterylizacji NISKOTEMPERATUROWEJ (tlenek etylenu)

  • przyjęcie: od poniedziałku do środy w godzinach od 7.00 do 15.00
  • we czwartki do godziny 10.00
  • odbiór: w każdy piątek od godziny 7.00. do 15.00.
     

Pod względem organizacyjno-administracyjnym Sterylizatornię tworzą: 

  • punkt przyjęć materiałów
  • strefa czysta
  • pomieszczenie sterylizacji niskotemperaturowej
  • strefa sterylna
  • pomieszczenia zaplecza technicznego.

CENNIK USŁUG

cena jest uzależniona od powierzchni jaką zajmują narzędzia w sterylizatorze.
Strerylizacja parą: 1, 60 zł. netto za litr 
Sterylizacja gazowa tlenkiem etylenu: 4, 66 zł. netto za litr