_Pracownia Bakteriologii

 

PRACOWNIA BAKTERIOLOGII

mieści się w budynku Przychodni Publicznej nr 1 
 przy ulicy Obrońców Pokoju 74a na II piętrze (pokój 22) 
telefon: centrala (17) 2271 222 (numer wewnętrzny  385) 
e-mail : bakkolb@wp.pl

Kierownik: Aleksander Zuber 

Pracownia czynna jest codziennie: 

- w dni powszednie od 7.00 do 15.00
- w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta) od 8.00 do 12.00

Przyjmowanie materiału do badań i wydawanie wyników odbywa się w godzinach pracy laboratorium, z tym że w dni wolne od pracy badania od pacjentów ambulatoryjnych przyjmowane są po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

Zakres badań wykonywanych w Pracowni:

badania bakteriologiczne

- hodowla i identyfikacja drobnoustrojów rosnących w warunkach tlenowych i beztlenowych z wszystkich materiałów pobranych od pacjenta (materiały ropne, płyny ustrojowe, mocze, wymazy z gardła, nosa, oka, ucha, pochwy, odbytu,  posiewy plwociny, posiewy krwi i inne)

- oznaczanie lekowrażliwości na antybiotyki i  chemioterapeutyki metodą dyfuzyjno – krążkową oraz oznaczanie MIC

- hodowla i identyfikacja grzybów drożdżopodobnych i oznaczanie wrażliwości na leki przeciwgrzybicze

- wymazy z odbytu i pochwy w kierunku nosicielstwa  Streptococcus agalactiae u kobiet ciężarnych

- kontrola mikrobiologiczna czystości środowiska szpitalnego i skuteczności procesu sterylizacji dla podmiotów wewnętrznych i zewnętrznych

badania serologiczne:

- badanie kału w kierunku Rota i Adenowirusów

- badanie kału w kierunku Helicobacter pylori

- badanie kału w kierunku toksyny A i B Clostridium difficile

- wykrywanie RSV w wydzielinie nosowo-gardłowej

- oznaczanie ASO: test przesiewowy i ilościowy

- wykrywanie czynnika reumatoidalnego RF

- oznaczanie miana Roose Waalera

- test przesiewowy w kierunku kiły

- diagnostyka zapalenia wątroby: HBs, antyHBs, Hbe, antyHBe, antyHBc, antyHCV,

- badanie w kierunku HIV: test oznaczający antygen i przeciwciała

- oznaczanie całkowitego PSA

- oznaczanie b-HCG
 

kliknij aby pobrać SPIS i CENNIK BADAŃ WYKONYWANYCH BEZ SKIEROWANIA
 

Struktura organizacyjna Pracowni: 
- pracownia serologii 
- pracownia bakteriologii ogólnej  
- pożywkarnia 
- zmywalnia

Laboratorium Bakteriologiczne od 1995 roku bierze udział w Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności Badań w Mikrobiologii "POLMICRO" - prowadzonym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej oraz bierze udział w sprawdzianach organizowanych przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi i rokrocznie uzyskuje bardzo dobre wyniki.

 

 

Nasz Zespół:

od lewej: Paweł Płudowski, Maria Czachor, Monika Bogacz, Bożena Kuryło, Aleksander Zuber