_Spis telefonów

 


  CENTRALA TELEFONICZNA

17 2271 222 
17 2271322 
17 7445513 
17 7445515 

 ADMINISTRACJA
                                                                                                                            numer wewnętrzny

Sekretariat

366

Główny Księgowy

370

Księgowość

391

Płace

392

Kadry

371

 

372

Dział Organizacyjny

351 / 172271244

Dział Organizacyjny - Kierownik

409

Zaopatrzenie

369 / 172271439

Naczelna Pielęgniarka

315

Informatycy

360

Radca Prawny

389

Dział Techniczny

328/358

Portiernia

400

Centrala Telefoniczna

300

Apteka Zakładowa

310 / 177445512

Magazyn druków

398

Magazyn Techniczny

352

Kuchnia

333

Stołówka

344

Dział Żywienia

319

Archiwum

342

Inspektor BHP, ppoż, OC

386

SZPITAL

Ruch Chorych

313

Laboratorium Analityczne

303

Kierownik Laboratorium Analitycznego

304

Sterylizatornia

314

Serologia

306

RTG

308

USG

309

Pracownia gastroenterologiczna

341

TK

415

Dział Rehabilitacji

336

Rehabilitacja Kierownik

362

Fizykoterapia

356

Masażysta

355

POGOTOWIE i AMBULATORIUM NOCNEJ I SWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTENEJ

 

 

Oddziałowa

343

Izba Przyjęć

322

Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej 

307

Lekarze

324

Ratownicy medyczni

301

Kierowcy

399

ODDZIAŁ DZIECIĘCY

Ordynator

316

Dyżurka Lekarska

317

Dyżurka Pielęgniarek

312

Korytarz

318

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY

Ordynator

331

Dyżurka Lekarska

330

Dyżurka Pielęgniarek

334

Korytarz

320

Oddziałowa i sekretariat

367

Echo serca

346

 

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ i UROLOGII

Ordynator

302

Dyżurka Lekarska

327

Dyżurka pielęgniarek

323

Korytarz

407

Blok Operacyjny

339

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Dyżurka Lekarska

353

Dyżurka pielęgniarek

361

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY

Kierownik

354

ZOL II piętro 

364

ZOL I piętro

408

ODDZIAŁ NEFROLOGII I DIALIZOTERAPII

Dializy

349

Sztuczna nerka

365 / 172272631

Poradnia Nefrologiczna

172272380

PRZYCHODNIA REJONOWA NR 1

Rejestracja

373 / 172271585

Rejestracja Dziecka

368

RTG

375

EKG

395

Poradnia Medycyny Pracy

414

Poradnia Chirurgiczna Rejestracja

373

Poradnia Chirurgiczna

311

Poradnia Kardiologiczna

374

Poradnia Alergologiczna

394

Poradnia Ginekologiczna

381

Poradnia Cukrzycowa

390

Poradnia Reumatologiczna

382

Poradnia Laryngologiczna

383

Poradnia Dermatologiczna

384

Przychodnia Ogólna

Lek. med. R. Smyrski

402

 

 

Pracownia Bakteriologiczna

385

Pielęgniarka Środowiskowa

321

 

 

 

PRZYCHODNIA REJONOWA NR 2

Poradnia Ogólna

396 / 172271840

Kierownik 

502769416

Poradnia Chorób Płuc (pulmonologiczna)

172271843