_Wiejski Ośrodek Zdrowia w Lipnicy

 

W WIEJSKIM OŚRODKU ZDROWIA 
w LIPNICY

 

ADRES: Lipnica 279, 36- 122 Dzikowiec 
TELEFON: 17 744 30 95

 

możecie Państwo korzystać ze świadczeń zdrowotnych z zakresu

 

PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ udzielanych przez

- lek. med. Roberta Bałdosa (specjalistę medycyny rodzinnej, lekarza chorób wewnętrznych)

- lek. med. Danutę Madej (anestezjologa)

 

- pielęgniarkę: 

także w ramach gabinetu zabiegowego wyposażonego m.in. w aparat EKG, aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi, aparat do pomiaru i bieżącego odczytu poziomu glukozy we krwi, otoskop.

 

Wybór lekarza, pielęgniarki POZ należy potwierdzić pisemnym oświadczeniem woli zawartym w deklaracji wyboru dostępnej w Recepcji.

Proszę pamiętać że macie Państwo prawo do bezpłatnej zmiany wybranego wcześniej lekarza czy też pielęgniarki POZ nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym.
W przypadku każdej kolejnej zmiany co do zasady obowiązuje opłata w wysokości 80 złotych. (Nie dotyczy to przypadku zmiany miejsca zamieszkania i sytuacji zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego lekarza, pielęgniarkę POZ oraz innych przyczyn niezależnych od woli świadczeniobiorcy.

 

Lekarz

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Robert Bałdos

11.30 14.30
 

wizyty: 14.30- 15.30

wizyty: 15.30- 16.00

wizyty: 9.00-10.00

8. 00- 11.00

Danuta Madej

 

 

7.00- 14.35
wizyty: 7.00-8.00