W WIEJSKIM OŚRODKU ZDROWIA 
w OSTROWACH TUSZOWSKICH

 

ADRES: Ostrowy Tuszowskie 1A, 36- 105 Cmolas 
TELEFON: 17 28 37 709

 

możecie Państwo korzystać ze świadczeń zdrowotnych z zakresu

 

PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ udzielanych przez

- lek. med. Władysławę Rutczyńską

 

-pielęgniarkę środowiskową: Martę Ruman

- pielęgniarkę POZ: Krystynę Grabiec

także w ramach gabinetu zabiegowego wyposażonego m.in. w aparat EKG, aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi, aparat do pomiaru i bieżącego odczytu poziomu glukozy we krwi, otoskop.

 

Wybór lekarza, pielęgniarki POZ należy potwierdzić pisemnym oświadczeniem woli zawartym w deklaracji wyboru dostępnej w Recepcji.

Proszę pamiętać że macie Państwo prawo do bezpłatnej zmiany wybranego wcześniej lekarza czy też pielęgniarki POZ nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym.
W przypadku każdej kolejnej zmiany co do zasady obowiązuje opłata w wysokości 80 złotych. (Nie dotyczy to przypadku zmiany miejsca zamieszkania i sytuacji zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego lekarza, pielęgniarkę POZ oraz innych przyczyn niezależnych od woli świadczeniobiorcy.

 

Lekarz

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Władysława Rutczyńska

11.00-16.45
wizyty: 15.30-16.45

8.20-14.00
wizyty 12.30-14.00

8.20-14.00
wizyty 12.30-14.00

8.20- 14.00
wizyty 12.30-14.00

8.20-14.00
wizyty 12.30-14.00