_Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wilczej Woli

 

W WIEJSKIM OŚRODKU ZDROWIA 
w Wilczej Woli

 

ADRES: Wilcza Wola 229A 36- 121 Wilcza Wola 
TELEFON: 17 2283 125

 

możecie Państwo korzystać ze świadczeń zdrowotnych z zakresu:

 

PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ udzielanych przez

- lek. med. Jacka Jaskota (specjalista chirurg)

 

-pielęgniarkę środowiskową mgr Genowefę Kopeć

- pielęgniarkę zabiegową mgr Józefę Kopeć

 

także w ramach gabinetu zabiegowego wyposażonego m.in. w aparat EKG, aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi, aparat do pomiaru i bieżącego odczytu poziomu glukozy we krwi, otoskop.

 

Wybór lekarza, pielęgniarki POZ należy potwierdzić pisemnym oświadczeniem woli zawartym w deklaracji wyboru dostępnej w Recepcji.

Proszę pamiętać że macie Państwo prawo do bezpłatnej zmiany wybranego wcześniej lekarza czy też pielęgniarki POZ nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym.
W przypadku każdej kolejnej zmiany co do zasady obowiązuje opłata w wysokości 80 złotych. (Nie dotyczy to przypadku zmiany miejsca zamieszkania i sytuacji zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego lekarza, pielęgniarkę POZ oraz innych przyczyn niezależnych od woli świadczeniobiorcy.

 

Lekarz

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Jacek Jaskot

12.30-15.35
 

12.30- 16.35
wizyty 16.00-16.35

 

8.00- 11.00
wizyty 10.30-11.00

 

9.00-13.00
 

13.30-15.35